Distanční výuka na školách, technické vybavení i pro mateřské školy

20. 08. 2020 | školství

Základní školy mají zákonem předepsanou denní formu vzdělávání na rozdíl od středního a vyššího odborného vzdělávání. Doposud v praxi nebyly větší problémy, ale koronavirová krize vyvolala plošné uzavření škol, které se muselo řešit okamžitě. Pedagogové pružně zareagovali a snažili se žáky vyučovat různými způsoby online. Na nedostatek ve školském zákoně upozornila v Senátu Jaromíra Vítková. Její pozměňovací návrh na doplnění distanční formy vzdělávání pro základní školy nebyl přijat, neboť v červnu byla vůle schválit změnu školského zákona v rámci řešení „povinné maturity z matematiky“ co nejrychleji. „Ve svém pozměňovacím návrhu jsem apelovala nejen na krizové situace, ale i na dlouhodobé nemoci žáků nebo pobyty v zahraničí či případy, kdy žák z různých důvodů žije delší dobu mimo dosah kmenové školy,“ uvedla senátorka Vítková.

V souvislosti s aktuální změnou školského zákona, kterou navrhuje vláda, se schvaluje i navýšení finančních prostředků na pořízení technického vybavení škol. Aby se nezapomnělo i na mateřské školy, upozorňuje senátorka Vítková. „Hned v květnu i na základě dokumentu ČŠI Vzdělávání v mateřských školách v období nouzového stavu jsem oslovila ředitelky mateřských škol ve svém obvodu, aby se k danému dokumentu vyjádřily a čerpala jsem z jejich zkušeností. Vzhledem k tomu, že děti v mateřské škole mají poslední rok před zahájením školní docházky povinný, je třeba technicky vybavit i mateřské školy, aby byly učitelé/učitelky schopny zapojit do online výuky i děti, které se připravují na přechod do základní školy. Dále je třeba současně také proškolit pedagogy,“ zakončila Vítková.

 

Tisková zpráva senátorky Ing. Jaromíry Vítkové

fotografie