Střediska volného času v ohrožení

12. 11. 2020 | školství

Střediska volného času jsou instituce, kde děti a žáci aktivně tráví svůj volný čas, navštěvují kroužky a zapojují se do činností, které rozvíjejí jejich osobnost, motivují je k získávání dovedností a kompetencí. Střediska zpravidla vykonávají svoji činnost po celý školní rok, ale i ve dnech, kdy školní vyučování neprobíhá - o víkendech, o prázdninách. Střediska také pořádají tábory, pobytové akce a další aktivity.

„Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravilo novelu vyhlášky o krajských normativech. Střediska volného času jsou velmi znepokojena návrhem novely této vyhlášky, která by měla omezit jejich fungování na činnost pouze ve dnech školního vyučování. Tato změna by měla zásadní dopad v rámci celého systému našeho školství,“ říká senátorka Vítková.

Senátorka Jaromíra Vítková i díky tomu, že je v úzkém kontaktu se zástupci středisek volného času ve svém obvodu, neprodleně informovala ministra školství o dopadech, které by novela pro střediska volného času měla.

 

Tisková zpráva senátorky Ing. Jaromíry Vítkové