Připomínka 17. listopadu 2021 v Boskovicích

17. 11. 2021 | akce

Členové spolků Orel jednota Boskovice a Junák středisko Boskovice společně se senátorkou Jaromírou Vítkovou připravili „Vzpomínkové setkání u památníku obětem totalitních režimů“ v Boskovicích.

„Připomněli jsme si výročí sametové revoluce a výročí protestu studentů proti nacistické okupaci. Vzpomínkové setkání u památníku obětem totalitních režimů jsme společně uspořádali již 8. rokem. Zazněla hymna ČR, položili jsme symbolicky květiny a zapálili svíčky za všechny oběti totalitních režimů,“ sdělila senátorka Vítková.

Skautka Ludmila Klíčová provázela přítomné důstojným programem. Nejprve vystoupila s proslovem senátorka Jaromíra Vítková. Dále vystoupil Václav Klíč se vzpomínkou na politické události v Boskovicích. Minutou ticha byla uctěna památka všech obětí. Zazněla česká hymna, kterou si společně zazpívali všichni přítomní. V kulturním programu vystoupil Michal Knödl a Ivana Voříšková a zazněly písně od Karla Kryla. Letos byl také lampionový průvod všech od památníku přes náměstí TGM k pietnímu místu u pošty, kde byly vysazeny památné lípy k 100. výročí založení Orla jednoty Boskovice a ke svatořečení Sv. Anežky České. Zde ukončil akci proslovem duchovní kaplan Miroslav Parajka a poté společnou modlitbou Otče náš.

„Nespoléhejme se, že naše svoboda a demokracie jsou samozřejmostí, musíme je stále hýčkat a pečovat o ně. Vnímejme, co se děje ve světě a v Evropě. I v naší společnosti jsou lidé, kteří by zneužívali svoje postavení a moc ve svůj prospěch,“ zakončila senátorka Vítková.

Tisková zpráva senátorky Ing. Jaromíry Vítkové

 

 

fotografie

fotografie

fotografie