Zápisy do mateřských škol a doklad o očkování

06. 03. 2021 | zápisy do MŠ

MŠMT v informaci k zápisu dětí do mateřských škol uvedlo stejnou chybu jak v minulém roce a na webových stránkách zveřejnilo, že vedle doložení dokladu o očkování nemusí zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí do mateřské školy dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře. Vzhledem k tomu, že v době epidemie není vhodné navštěvovat lékaře, není-li k tomu naléhavý zdravotní důvod, postačí pro doložení povinnosti řádného očkování prohlášení zákonného zástupce. Na tento problém upozornila senátorka Jaromíra Vítková a ihned napsala ministrovi dopis, kde uvedla, že některým mateřským školám hrozily i sankce ze strany kontrolních orgánů. Hygiena při kontrolách vyžaduje zákonné plnění – doklad o provedení pravidelného očkování nebo doklad o tom, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci - a pouhé sdělení informace na webových stránkách MŠMT nepovažují kontrolní orgány za právní úpravu výjimky z povinného plnění podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví a čestné prohlášení zákonných zástupců nestačí.

„Jsem potěšena, že na náš společný dopis s Institutem pro sociální a ekonomické analýzy (ISEA) adresovaný ministru Plagovi reagovalo ministerstvo školství rychle. Již v pátek večer měly mateřské školy v datových schránkách opravené instrukce k zápisům do mateřských škol bez výkladových problémů. Forma z roku 2020 - úleva rodičům při dokládání očkování dítěte (zveřejněna na webových stránkách MŠMT) neměla právní povahu výjimky ze zákona,“ uvádí senátorka Vítková.

Kontrolní orgány tak po ředitelkách a ředitelích mateřských škol požadovaly plnění podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví a v důsledku toho několika mateřským školám hrozila v loňském roce vysoká pokuta ze strany kontrolních orgánů.

„Ve snaze zlepšit podmínky ředitelů v mateřských školách budu nadále pokračovat. Mateřské školy v mém obvodu jsou připraveny reagovat okamžitě. Na jeden e-mail s dotazem k aktuální situaci zvládání doby pandemie mi okamžitě reagovalo 25 mateřských škol. Je vidět, že je to důležitá a smysluplná práce a jde zejména o komunikaci a společnou domluvu i s MŠMT,“ doplňuje Vítková.

 

Tisková zpráva senátorky Ing. Jaromíry Vítkové