Propojení senátních aktivit v obvodu Blansko

22. 01. 2021 | Senát a senátní obvod

Obrací se na mě řada občanů s konkrétními problémy, které chtějí vyřešit, ale nedaří se jim například zkontaktovat odpovědné osoby nebo prosadit vhodné řešení. Snažím se každému pomoci, pokud je to v mých silách. V některých případech se z toho vyloupne problém, který řeší například další obce a je třeba získat všechny zainteresované účastníky. V tomto směru řeším například problematiku čistíren odpadních vod v menších obcích obvodu Blansko. Malé obce často s ohledem na terén mají ztížené podmínky pro řešení nakládání s odpadními vodami. Investice i pořízení projektů jsou velmi finančně náročné. Komunikuji s Vodárenskou akciovou společností a snažíme se společně s obcemi najít vhodný způsob řešení nakládání s odpadními vodami. Kromě společného semináře, který jsem uspořádala v srpnu 2020 v Boskovicích, řeším individuální požadavky obcí. V pátek 22. ledna jsme se sešli s ředitelem VAS, a.s. Petrem Fialou a starosty obcí Křetín a Vranová.

Na začátku ledna mě občané a starosta obce Vysočany oslovili ve věci dlouhodobého velmi častého výpadku elektrické energie pro obec. Výpadky vznikaly při nepříznivých povětrnostních podmínkách, kdy stromy padaly na elektrické vedení. Operativně jsme sešli v mé kanceláři v pondělí 4. ledna a ihned druhý den se konalo šetření na místě za účasti zástupců E-ON, Lesů ČR a obce. Již dnes je obec domluvena na vykácení stromů, které jsou na dopad vedení. Děkuji všem za vstřícný a odborný přístup při hledání řešení situace a věřím, že 800 občanů obce již nebude trpět výpadky elektrické energie, které jim velmi znepříjemňovalo život.

Díky komunikaci se Střediskem volného času se nám podařilo prosadit, že budou zachovány víkendové akce a činnosti o prázdninách volnočasových středisek. Je to dobrá zpráva nejen pro děti, ale i pro rodiče. V rámci pandemie koronaviru na podnět Masarykovy střední školy Letovice jsem apelovala na důležitost zachování praktické výuky na středních školách. Na zastupitelstvu města Boskovice jsem v prosinci upozornila na možnosti čerpání dotací na sportovní zařízení, které spravuje Národní sportovní agentura. S místostarostou města Boskovice Ing. Radkem Mazáčem spolupracuji v rámci záměru výstavby cyklostezky Mladkov–Svitávka. S MAS Boskovicko PLUS spolupracuji zejména v oblasti školství a máme v plánu společně uspořádat konferenci na téma polytechniky. V oblasti sportu při projednávání návrhu zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru v oblasti sportu jsem komunikovala přímo se zástupci sportovních organizací v mém obvodu.

Snažím se veškeré aktivity propojovat v rámci Senátu a senátního obvodu Blansko tak, aby to bylo efektivní a mělo příznivý dopad nejen na samotné občany, obce, ale i neziskové organizace a podniky. Informace a zkušenosti z obvodu často uplatňuji při jednáních a seminářích v Senátu a naopak informace získané v Senátu propojuji do regionu.

 

Ing. Jaromíra Vítková, senátorka PČR