Senátorka Vítková pozvala ministra školství do Boskovic

29. 04. 2022 | školství

Předškolní vzdělávání je delší dobu hlavním tématem senátorky Jaromíry Vítkové, místopředsedkyně Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice v Senátu. Dlouhodobě senátorka Vítková usiluje o zřízení Mezirezortní komise pro předškolní vzdělávání a péči a na jednání s panem ministrem MŠMT Petrem Gazdíkem ministr projevil zájem podívat se do senátního obvodu Blansko a prodiskutovat některá témata přímo s ředitelkami mateřských škol.

V pátek 29. dubna pana ministra přivítala senátorka Jaromíra Vítková a společně navštívili vedení města v čele se starostou Jaroslavem Dohnálkem. Následovala beseda s ředitelkami a řediteli mateřských škol senátního obvodu Blansko.

„Předškolnímu vzdělávání se věnuji již řadu let a v Senátu jsem uspořádala již několik seminářů a kulatých stolů na konkrétní témata. S panem ministrem jsem projednávala nutnost zřízení Mezirezortní komise pro předškolní vzdělávání a péči a propojit tak MŠMT a MPSV. Tato problematika zaznívala i na setkání s ředitelkami mateřských škol,“ uvádí senátorka Vítková, která po celou dobu pana ministra v Boskovicích doprovázela.

Dalšími tématy k diskuzi na setkání byly rámcové vzdělávací programy, speciální pedagog, psycholog, změna vyhlášky ohledně zvýšení rozsahu přímé pedagogické činnosti zástupcům ředitele, úvazky a platová ohodnocení, ale i aktuální téma vzdělávání ukrajinských občanů a další.

„Pro mateřské školy připravujeme projekt středního článku podpory. V posledních dvou letech jsme navýšili prostředky na nepedagogické pracovníky mateřským školám,“ uvedl ministr Petr Gazdík na setkání s ředitelkami. Nakonec paní senátorka s panem ministrem poděkovali přítomným ředitelkám za jejich práci, které si velmi váží.

V programu návštěvy pana ministra následovalo setkání s ředitelkami a řediteli škol všech stupňů z města Boskovic. „Za střední školy jsme diskutovali s panem ministrem rozsah změn připravovaných Rámcových vzdělávacích programů a možné dotace do IT infrastruktur ve školách,“ sdělil ředitel Vyšší odborné školy a střední školy Boskovice Pavel Vlach.

„S panem ministrem jsme se sice rozloučili, ale budeme v kontaktu při řešení důležitých otázek v oblasti školství. Jsem velmi ráda, že se panu ministrovi u nás v Boskovicích líbilo a diskuze byla velmi živá a přínosná pro všechny strany,“zakončila senátorka Vítková.

 

Tisková zpráva senátorky Ing. Jaromíry Vítkové

 

 

fotografie

fotografie

fotografie

fotografie

fotografie