Platby v hotovosti, kartou i elektronicky

15. 02. 2023 | Ústava

Senát projednal návrh novely Listiny základních práv a svobod. Cílem navržené změny je zakotvení ústavního práva používat v platebním styku hotovost. V důvodové zprávě se uvádí: „Řada občanů se obává, že bezhotovostní platby se buď stanou povinnými, nebo hotovostní platby zcela vytlačí z užívání hotové peníze, přestanou být přijímány a vlastnictví bankovního účtu, platební karty a bankovní identity se stane buď povinností, nebo holou nezbytností.“

Zpravodajkou ve Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice je senátorka Jaromíra Vítková. Ze strany předkladatelů je uváděna obava o narušení ochrany soukromí ve vztahu k elektronickým platbám a také obava z případného blackoutu.

 

„Nikdo by neměl být omezen placením jen v elektronické podobě, měla by být zachována možnost platit jak v hotovosti, kartami i elektronicky. Vyslechla jsem si různé názory i komentáře od odborníků z ekonomického prostředí, ale také od zástupců České národní banky i Ministerstva financí. Většina odborníků uvádí, že je důležité zachovat možnost platit tuzemskou hotovostí, ale zakotvení přímo do Ústavy není vhodné. Ústava je „zákon nad všemi zákony“ a její změny by měly být naprosto výjimečné. Pro zakotvení plateb v hotovosti se hodí běžný zákon,“ uvádí senátorka Vítková.

 

Česká národní banka zastává názor, že občané mají legitimní očekávání, že tuzemskou hotovostí mohou u obchodníků platit a že je třeba, aby jim tato možnost zůstala garantována. Řešení spočívající v novelizaci zákona o oběhu bankovek a mincí by bylo dostačující. S obdobným názorem přišlo i Ministerstvo financí, které zakotvení práva na placení v hotovosti jako základního práva v Listině základních práv a svobod nepodporuje. Ale sděluje, že pro takovou úpravu by byl vhodný běžný zákon.

 

„Je důležité zachovat všechny způsoby platby pro občany. Právo na hotovost by mělo být obsaženo v rámci běžného zákona a to o oběhu bankovek a mincí a o České národní bance, ve kterých by byly stanoveny i sankce při nedodržování. To jsem navrhla v doprovodném usnesení, které plénum Senátu schválilo,“ zakončila Vítková.

 

Tisková zpráva senátorky Ing. Jaromíry Vítkové