Jihomoravské dožínky v Boskovicích

02. 09. 2018 | Dožínky

Jihomoravské dožínky v sobotu 1. září 2018 hostily Boskovice. Zahájení proběhlo v areálu letního kina v 9 hodin za účasti senátorky Jaromíry Vítkové, starostky města Hany Nedomové a místostarostky Dagmar Hamalové. Slavnostní bohoslužbu v kostele vedl monsignor Pavel Konzbul. Po bohoslužbě vyrazil dožínkový průvod za doprovodu dechové hudby a krojovaných souborů k radnici, kde byla zastávka s předvedením folklorních tanců a průvod poté pokračoval až do areálu letního kina. V letním kině proběhlo slavnostní zahájení s hejtmanem Jihomoravského kraje Bohumilem Šimkem. V průběhu dožínek nechyběly ukázky folklórních tradic, prezentace zemědělců a chovatelů, výrobky tradičních řemesel a ochutnávky regionálních produktů a ukázky cvičení hasičů. Cílem těchto slavností je zdůraznit tradiční význam zemědělství v regionu.

fotografie

fotografie

fotografie