Senátorka Vítková jednala s ministrem dopravy ohledně nové silnice 43 (73)

03. 02. 2022 | silnice 43

Na žádost paní senátorky Ing. Jaromíry Vítkové proběhlo jednání ve věci silnice I/43 s ministrem dopravy. Paní senátorka pana ministra podrobně seznámila se svoji iniciativou pro podporu realizace silnice 43 (73). Zdůraznila, že realizace úseku Svitávka-Staré Město v kategorii 4pruhu je pro region naprosto zásadní.

 

„Panu ministrovi jsem sdělila, že silnice bude sloužit nejen pro občany pro cesty za prací, školou, lékařem, do krajského města Brna, ale bude pro ně dostupnější D1 a D35. Komunikaci budou také využívat podnikatelé, kteří ji budou jistě značně vytěžovat. S ohledem na budoucí intenzitu provozu je kategorizace komunikace jako střídavý 3pruh, tak jak ji schválila Centrální komise dne 28. dubna 2021 zcela nedostačující, ne-li nebezpečná,“ sdělila senátorka.

 

Pan ministr Kupka poděkoval a sdělil: „Důvody, které uvádíte, se jeví jako velmi vážné a bude tedy nutné celou věc důkladně posoudit, neboť odborné útvary Ministerstva dopravy jsou názoru jiného. Centrální komise shledala, že dosažené výsledky ekonomického posouzení se pohybují na hraně ekonomické efektivity a i mírné zvýšení nákladů, nebo změna dopravní zátěže by stavbu ve 4 pruhovém uspořádání kvalifikovalo již na stavbu ekonomicky neefektivní.“

 

Diskutovalo se i o intenzitě dopravy, dle prognózy. Přítomní se shodli, že intenzity v letech 2020 a 2021 vlivem pandemie mohou být zkreslené a ministr uvažuje o novém měření, které by bylo průkaznější vhledem k pandemii koronaviru. Bude se muset prověřit návrh Centrální komise MD ČR a posoudit relevance podkladů. S výsledkem toho všeho přislíbil pan ministr seznámit paní senátorku do konce února, současně požádal o věcné argumenty místních samospráv ohledně odmítavého postoje k 3pruhu.

 

„Informovala jsem již členy Svazku obcí pro výstavbu rychlostní komunikace R43. Zároveň jsem požádala pana ministra, zda by dle svých časových možností mohl přijet občany informovat do regionu osobně,“ sdělila senátorka Vítková.

 

 

Tisková zpráva senátorky Ing. Jaromíry Vítkové