Petice za D43 podána senátorkou Jaromírou Vítkovou v Senátu byla schválena

19. 07. 2018 | doprava

Petice na podporu přípravy a realizace dálnice D43 (Brno – Moravská Třebová) a Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje (dále jen Petice) byla předána do Senátu 15. 2. 2018 paní senátorkou Ing. Jaromírou Vítkovou za petiční výbor předsedovi senátu Milanovi Štěchovi. Následně garanční Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice (VVVK) uskutečnil k Petici veřejné slyšení v Senátu v úterý 13. března. Garanční výbor shledává Petici za D 43 důvodnou a následná navržená usnesení se týkají zejména požadavku na dokončení vypracování Studie proveditelnosti stavby D 43 v úseku od Moravské Třebové po Bořitov, dále přípravu a projednání všech potřebných dokumentací a náležitostí k vydání územního rozhodnutí. Žádá zařadit tuto stavbu mezi prioritní dopravní stavby ČR. Dále Výbor naznal, že je třeba zajistit včasnou aktualizaci Politiky územního rozvoje v souladu se ZÚR JMK a řešit vlastnictví pozemků nutných k výstavbě. „Podpisové archy stále dochází do mé kanceláře a nyní máme celkově 18 324 podpisů,“ uvedla Vítková.

Petice byla projednána v Senátu dne 19. července 2018. Senát s touto peticí souhlasí a schválil navrhovaná usnesení. „Jsem velice ráda, že práce, která byla soustavná více jak 2 roky, je zúročena a posunuje se dál určitým konkrétním směrem. Celá příprava petice nebyla jednoduchá, než byla finálně předána v Senátu a vyžadovala spoustu práce. Jednalo se o spolupráci se Svazkem obcí pro výstavbu rychlostní komunikace R43, Spolkem pro výstavbu dálnic D35 a D43, s podnikateli, starosty obcí, odpovídajícími lidmi na ministerstvech a příslušných institucích a dalšími zainteresovanými lidmi. Také jsem aktivně sbírala podpisy přímo na čerpacích stanicích. Chtěla bych poděkovat všem, kteří mi jsou nakloněni v této aktivitě a podporují ji,“ ukončila Vítková. Samotné projednání Senátem nebylo jednoduché, vedla se k tomu dlouhá rozprava, ale nakonec Senát schválil tuto petici a nikdo nebyl přímo proti tomuto návrhu usnesení.

TZ 19. 7. 2018

fotografie

fotografie