Vrátí se řemeslům prestiž ve společnosti?

09. 04. 2019 | vzdělávání

Senátorka Jaromíra Vítková se již delší dobu věnuje oblasti technického vzdělávání dětí, žáků a studentů. Pozvala na pracovní jednání 9. dubna do Prahy zástupce Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, České školní inspekce, Jihomoravského kraje, Sdružení učňovských zařízení, Masarykovy střední školy Letovice, Okresní hospodářské komory Blansko a Akademie věd ČR.

„Cílem snahy je rozšířit v povědomí široké veřejnosti koncept technického vzdělávání.  Zaměřit aktivity tak, aby měly dlouhodobý systematický dopad na celou Českou republiku. Změnit myšlení lidí a dát určitou prestiž těmto oborům ve vnímání široké veřejnosti. Chtěla bych podpořit kladné vnímání řemeslných oborů a podpořit tak jejich věhlas, vážnost a důležitost,“ sdělila senátorka Vítková.

Na jednání zazněly důležité informace z různých stran. Zásadní je pokles počtu dětí, které končí základní školy. Už tím se snižuje počet zájemců a následně i prestiž o řemeslné a technické obory a následně i jejich prestiž. Důležité jsou projekty typu Polytechnická hnízda či centra, ale je to málo. Změnit vědomí veřejnosti a celkový pohled na řemesla a technické obory je klíčové. Na jednání představila zástupkyně Masarykovy střední školy Letovice Bc. Martina Brtnická projekt „Vracíme řemeslům prestiž ve společnosti“. Koncept projektu vytvořili společně s paní senátorkou Jaromírou Vítkovou.

„Projekt má za cíl přes média a sociální sítě propagovat řemesla a technické obory formou krátkých videí, která by byla zařazena do televizního vysílání a rozšířena přes sociální sítě tak, aby pokryly cílovou skupinu široké veřejnosti. Je to nástřel toho, jak chceme tuto problematiku uchopit a pracovat s ní dál. Je smutné, že například ve výroční zprávě České školní inspekce zaznívá spousta zjištění a závěrů, která jsou alarmující, ale nikdo s nimi dále již nepracuje,“ doplnila Vítková.

Na jednání zazněla problematika optimalizace oborové nabídky v jednotlivých krajích, zavedení tzv. cut-off score, úspěšnost maturantů a zaměření se cíleně pouze na zvládnutí maturity a další důležitá fakta.

tisková zpráva senátorky Jaromíry Vítkové

fotografie

fotografie