Farnost jako společenství

03. 09. 2018 | beseda

Orel jednota Boskovice a KLAS Boskovice pod záštitou senátorky Ing. Jaromíry Vítkové uspořádal v pondělí 3. září ve farním sále besedu s Mons. Mgr. Jiřím Mikuláškem, generálním vikářem brněnské diecéze. Senátorka úvodem všechny přítomné přivítala a předala slovo Monsignorovi Mikuláškovi. Jeho prezentace nesla název Farnost jako společenství. Dozvěděli jsme se, jak farnosti vznikaly, co farnost znamená z mnoha pohledů a jak může společenství fungovat. Ke konci byl prostor pro dotazy či vlastní zkušenosti. Beseda se nesla v pozitivním duchu a Monsignore ji vylepšil příběhy z vlastní praxe.

fotografie