Společné setkání svazků kolem silnice 43 v Kuřimi

26. 07. 2021 | silnice 43

V pondělí se konalo společné setkání Spolku pro výstavbu dálnic D35 a D43 a Svazku obcí pro výstavbu rychlostní komunikace R43 v Golf Resort Kaskása v Kuřimi. Na začátek všechny přítomné přivítal starosta města Kuřim Drago Sukalovský. Setkání se účastnila senátorka Jaromíra Vítková, poslanec Martin Kolovratník a Libor Hoppe, radní Jihomoravského kraje Jiří Crha a Martin Maleček. Za ŘSD ČR byl přítomen generální ředitel Radek Mátl a Tomáš Vyhlídal, vedoucí úseku výstavby silnic. Účastnili se starostové Jihomoravského i Pardubického kraje.

„Probírali jsme problematiku celé trasy nové silnice 43. Mezi přítomnými byla shoda v tom, že úsek Svitávka-Staré Město ve variantě 3pruhové je nepřijatelný a bude nadále vyvíjena diskuze s Ministerstvem dopravy ČR, aby řešení přehodnotilo. Na jednání dokonce padlo, že varianta 4pruhová je rentabilní. Velmi důležité je také vyjádření hejtmana Jana Grolicha, který se přiklání k 4pruhovému uspořádání a vyzval ministra dopravy k novému zhodnocení studie,“ sdělila senátorka Vítková.

 

Tisková zpráva senátorky Ing. Jaromíry Vítkové

 

 

fotografie