Senátorka Jaromíra Vítková: Politik má být blízko lidem, v diáři mám letos téměř 300 akcí a snažím se přitom řešit zejména reálné problémy, ne jen přestřihávat pásky

11. 09. 2022 | rozhovor

Jaromíra Vítkova obětavě pracuje pro volební obvod, a proto jí tolik lidi důvěřuje. Nemarní čas a už 6 let každý den pomáhá lidem v mnoha oblastech. Proto věříme i my, že ji obhajoba vyjde. Svou starost o veřejné blaho ve svém městě totiž rozšířila na cely region. Vice takových

 

 • Jste samozřejmě známá, speciálně ve vašem obvodě, ale přeci jen, jak byste sama sebe představila?

Jsem senátorkou, která se před politikou dlouhodobě na různých pozicích ve veřejné správě věnovala životnímu prostředí. Důležitou součástí mé dosavadní zkušenosti je i komunální politika, kdy jsem byla čtyři volební období místostarostkou města Boskovice. Také jsem působila jako zastupitelka Jihomoravského kraje. Jinak nesmím zapomenout na to, že mám dvě děti a 4 vnoučata, s naší širší rodinou žijeme pospolu vedle sebe.

 

 • Když se nyní zaměříme na váš senátorský mandát, tak čemu hlavně jste se ve své pozici dosud věnovala?

Snažím se být opravdu v úzkém kontaktu s lidmi a s celým mým obvodem. Už jako krajská zastupitelka jsem okres Blansko objela opravdu křížem krážem. A toho se držím i jako senátorka. Díky tomu mohu neskromně říci, že mě opravdu naši lidé poznávají.

Politik má jít k lidem a ne naopak. Intenzivně objíždím zastupitelstva obcí, instituce, různé akce. Jezdím tam na pracovní schůzky, nejedná se jen o společenská setkání.

 

 • Proč znovu kandidujete do Senátu?

Protože moje práce není dokončená a hodně mě to baví. Práci v senátu jsem si osvojila, snažím se i tam být co nejaktivnější. Jsem místopředsedkyní Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, jsem v podvýboru pro sport, ve stálé komisi  pro rozvoj venkova. Věnuji se hodně legislativě, byla jsem zpravodajka k celkem 18 senátním tiskům, navrhla či spolunavrhla jsem 8 zákonů, několik usnesení, na plénu Senátu jsem diskutovala a komentovala legislativu a veřejné záležitosti v mnoha vystoupení. Intenzivně jsem se věnovala také vzdělávání, organizovali jsme několik seminářů, konferencí v obalsti školství, kultury a životního prostředí.

Samozřejmě snažím se nezapomínat ani na lidovce, jsem aktivní v místní i okresní organizaci, snažím se zapojit i na celostátní úrovni. Těší mě také, že se mi podařilo získat podporu i od jiných stran v rámci koalice SPOLU.

 

 • Pokud byste se měla vrátit k vašemu dosavadnímu mandátu v senátu, čemu konkrétně jste se věnovala? Teď jsem si všimnul, že ministr dopravy na základě vaší iniciativy změnil původní rozhodnutí resortu u silnice 43.

Doprava v obvodu je mou dlouhodobou záležitostí. Po dlouhém vyjednávání jsem nakonec přesvědčila ministerstvo dopravy a Ředitelství silnic a dálnic, o tom, že silnice 43 (S73) musí být v úseku Svitávka-Moravská Třebová místo také 4pruhá, což je dopravně bezpečnější.  Nová silnice výrazně zlepší dopravu do Brna, ale hlavně propojí D1 a D35.  Zajímají mě také silnice 2. a 3. třídy. Pomohla jsem rozhýbat částečné obnovení přímého dopravního spojení Velkých Opatovic, Boskovic a Brna. Tohoto spoje využívají senioři, studenti i pracující.

Další mou prioritou je předškolní vzdělávání. Spolu s dalšími lidoveckými poslanci a senátory se nám po 2 letech intenzivních bojů a diskusí povedlo dosáhnout záchrany dětských skupin. V nich i nadále bude možno umísťovat děti i nad 3 roky. Obce totiž nemají peníze, aby stavěly vyloženě nové mateřské školy, ale mají prostory, které po rekonstrukci mohou sloužit pro dětské skupiny. Dětské skupiny ulehčí rodičům a přitom nezatíží rozpočty obcí. V oblasti předškolního vzdělávání se mně také podařilo propojit ministerstvo školství a ministerstvo práce a sociálních věcí, došlo ke zřízení pracovní skupiny pro společnou problematiku.
Věnuji se také životnímu prostředí, tam se například povedlo vyjednat dotace na čistírny odpadních vod v oblasti CHKO Moravský kras.

 

 • Pokud budete znovuzvolena, a my všichni věříme, že ano, jaké oblasti se chcete po dále věnovat?

Chci pokračovat v tom, co jsem začala, například v dopravě v dalším zlepšování dopravní obslužnosti mého regionu na Blanensku, Boskovicku či Kuřimsku.  A pak se chci znovu věnovat i životnímu prostředí a lesům, které poškodila kůrovcová kalamita v posledních letech. Zpravodajovala jsem například petici vlastníků lesních pozemků, kterým zničil kůrovec lesy a jim pak zůstaly jen holiny. Usilovala jsem o to, aby je stát podpořil, například ve formě dotací, úlev a zjednodušení formulářů.

Jinak se věnuji i tématu polytechnického vzdělávání, které stejně jako řemeslné obory potřebuje zvýšit prestiž, nebo ochraně památek.

 

 • Jaké problémy trápí váš senátní volební obvod a co s tím můžete dělat vy?

Je to třeba i taková věc, jako je příliš slabý mobilní signál v některých odlehlejších oblastech. Začala jsem se tomu intenzivně věnovat poté, co jsem před dvěma lety navštívila Horní Smržov. Když někdo potřebuje třeba záchranku, tak je to dost problém. Tehdy jsem se toho chopila a zjistila, že problém se týká více starostů. Pro malé obce je totiž postavení vysílačů drahé. Měli jsme spoustu jednání na různých úrovních, pozvala jsem do místní Orlovny starosty, zástupce ČTÚ a ministerstva. Nakonec Ministerstvo průmyslu a obchodu vypsalo výzvu s alokací 300 mil Kč,  o které si obce mohou zažádat. A hýbe se to, i díky mé urputnosti. Na plénu Senátu jsem nedávno otevřela i jiný problém – slabý televizní signál, což třeba v krizové situaci, kdy média informují občany, zásadní nedostatek. Čím dál větší problém je i nedostatek vody. Jsem proto ráda, že nedávno na mé pozvání navštívila region naše ministryně životního prostředí Anna Hubáčková a starostům vysvětlila nové možnosti a podpory státu, které mohou v oblasti s hospodaření s vodou využít.

 

 • Jak vidíte roli Senátu, proč je podle vás důležitý?

Je to jednoznačně pojistka demokracie, strážce ústavnosti a svobody. Senát nemůže být rozpuštěn, volí se vždy jen 1/3, má tedy výraznou stabilizační funkci, když blokuje možnost unáhlených změn. Senát se ukázal i jako dobrý legislativní korektiv Poslanecké sněmovny, poslanci za námi někdy chodí, abychom opravili nějaký legislativní zmetek, který byl schválen v dolní komoře.  V Senátu více než stranickou příslušnost řešíme podstatu problému. Senát se také zasazuje o demokracii i v zemích, které jsou pod vlivem komunistických režimů, jako například Čína a Rusko. Proto jsme také přijali delegace z Taiwanu, Běloruska, Krymu nebo Ukrajiny.

 

 • Máte zkušenosti i z komunální a krajské politiky-Boskovic, Jihomoravského kraje. V čem vám to pomohlo?

Znám díky tomu mnohem lépe terén. Díky svým zkušenostem např. z životního prostředí, školství, nebo v oblasti dotací a procesů dokážu snad věci lépe propojit, vyhodnotit. Platí zásada, že politik má jít k lidem a ne naopak. Toho se snažím držet.

 

 • Jste ve svém obvodě opravdu velmi aktivní. Máte spočítáno, kolika akcí jste se například za poslední půl rok zúčastnila, s kolika lidmi jste se potkala?

Je to určitě několik set akcí. Když se podívám do svého diáře, tak napočítám celkem 286 akcí za rok 2021 – to bylo samozřejmě ještě narušeno covidem, a 305 akcí za letošní rok, což je 8 měsíců. Není to ale jen o mluvení do mikrofonu a stříhání pásky, ale snažím se lidem, starostům, neziskovým organizacím a dalším pomáhat a často si z akcí vezu úkoly, které leckdy nejsou jednoduché. Celý život se držím hesla, že kampaň začíná první den po volbách.

 

 • Jste členkou a funkcionářkou sportovní organizace Orel. Jaké aktivity Orel dělá ve vašem obvodě a v čem vás to baví?

V Orlu jsem již hodně let. Je to velmi důležitá a aktivní nezisková organizace, alespoň u nás tomu tak je. Samozřejmě hlavní je podpora mimoškolních sportovních aktivit, pohyb je pro lidi důležitý. U nás v Boskovicích, kde Orel funguje již přes 110 let, tak působí třeba oddíly florbalu, malé kopané, stolního tenisu, turistiky, cyklistiky a bowlingu, Orlovnu ale půjčujeme také pro další sporty. Orel je aktivní i v kulturní a společenské oblasti – pořádáme besedy s významnými osobnostmi, společenská setkání během svátků, charitativní koncerty, poutní zájezdy atd. Nedávno jsme zorganizovali i důstojné oslavy výročí 100 let kardinála Špidlíka, do kterých se mohli aktivně zapojit i místní neziskové organizace a občané.  

 

 • Každý rok organizujete pochod po stopách pátera Ševčíka. Letos jsme jej zařadili i do nového celorepublikového projektu výšlapů Poznáváme Česko. V čem je pro vás páter Vincenc Ševčík jako historická osobnost inspirací?

Ten pochod jsme vymysleli proto, že páter Ševčík byl opravdu mimořádná a připomnění hodná osobnost. Díky němu například máme v Boskovicích více než 100 let gymnázium, v našem regionu založil i rolnickou záložnu, pivovar, organizoval spolkový život. Pochod propojuje více obcí Malé Hané, kde zanechal své stopy. Byl i politikem - poslancem a senátorem v Rakousko-Uhersku a v ČSR. Nebyly mu lhostejné osudy obyčejných lidí, měl novátorské myšlenky, chtěl například zřídit fond pro lidi, kteří přijdou třeba kvůli povodni o bydlení. Proto organizujeme nejen tento pochod, ale odhalili jsme mu i pamětní desku.

 

 • Co pro vás znamenají či symbolizují lidovci? Jinými slovy, jaká by měla být naše role ve společnosti a držíme ji?

Vstoupila jsem do KDU-ČSL již v roce 1990. Lidovci byli můj dědeček i tatínek, což za socialismu rozhodně nebylo populární. I já sama jsem kvůli tomu měla problémy.

Vždy jsem kandidovala za KDU-ČSL a beru to tak, že jsem v týmu lidí, se kterými máme obdobné názory a známe se již dlouho. Je to společenství, ve kterém se ráda pohybuji, nejen v dobách dobrých, ale i zlých. Jsem s lidovci úzce spjatá a jsem ráda, že mě tak vnímá i mé okolí. Samozřejmě lidovci jsou pro mě spojeni i s křesťanskými hodnotami.  Máme dělat politiku jako službu bližním, pro lidi, politiku smysluplnou, politiku pomoci, nejde nám o vlastní pohodlný život, jsme pracovití a ctíme, co nám zanechali naši předkové. Lidovecké hodnoty jsou určitě i rodina, důraz na sociální politiku, ochrana demokracie.

 

 • Co ráda děláte ve volném čase?

Hodně času kromě politiky mně zabírá rodina, které se ráda věnuji – mám 2 děti a 4 vnuky a skvělého manžela, který mně hodně pomáhá i v kampani.  Jinak jezdím ráda na kole, ráda čtu zajímavé knížky, chodím do přírody.

A od roku 1968 jsem skautka. V roce 1990 jsme s manželem začali vést i celý oddíl. V našem starém domečku po dědečkovi jsme měli klubovnu. Spolu s dalšími skautskými manžely jsme zakoupili pozemek pro skautské tábory, ten jsme jim věnovali.

 

 • O koho se můžete opřít?

Jednoznačně o rodinu. A sílu mi dodává to, že za těch 6 let jsem opravdu pomohla hodně lidem. Když přijedu někam na akci, tak se pomalu ani nemusím dopředu hlásit - lidé mě znají.

 

 • Jaké vlastnosti si u lidí ceníte nejvíce?

Pracovitost, vytrvalost, to je ostatně i můj volební slogan. Ale cením si i upřímnosti, nemám ráda přetvářku.

 

O Jaromíře Vítkové:

Jaromíra Vítková je senátorkou ve volebním obvodě č. 49  - Blansko. Má již 4 vnoučata. Kromě věcí veřejných a rodiny je také nadšenou cyklistkou, nabijí ji výlety do přírody a ráda také čte zajímavé knížky nebo něco dobrého uvaří. Od roku 1968 je skautka, aktivní je v organizaci orel.  

 

Kontakty:

 • mirkavitkova@centrum.cz
 • cz
 • com/jaromiravitkovasenatorka.cz
 • com/JaromiraVitkova