Veřejné slyšení k petici Voda je život pozvánka

06. 01. 2021 | voda

 

Pozvánka

na veřejné slyšení

 Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice

 k petici „Voda je život“,

(senátní tisk č. 279)

 

 které se koná dne 11. ledna 2021 od 13:00 hodin

 ve Frýdlantském salónku Valdštejnského paláce, recepce „A“

  

Zahájení

senátor Jiří Drahoš, předseda výboru

 ÚVODNÍ SLOVO a moderuje

senátorka Jaromíra Vítková, místopředsedkyně výboru

 PŘEDSTAVENÍ PETICE

Ing. Radek Novotný, člen petičního výboru

Dr. Michal Chromec, člen petičního výboru

VÝBOR PRO HOSPODÁŘSTVÍ, ZEMĚDĚLSTVÍ A DOPRAVU

STÁLÁ KOMISE SENÁTU VODA-SUCHO

senátor Petr Šilar

VÝBOR PRO ÚZEMNÍ ROZVOJ, VEŘEJNOU SPRÁVU A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

senátor Petr Holeček

 MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

Ing. Miroslav Toman, CSc., ministr

 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Mgr. Richard Brabec, ministr

 DISKUZE

diskusní příspěvky do 3 minut

  

k diskuzi byli pozváni zástupci následujících institucí:

 ASOCIACE PRO VODU ČR, Z. S.

 SDRUŽENÍ OBORU VODOVODŮ A KANALIZACÍ ČR, Z. S.

 VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, A.S. BRNO

 VEOLIA ČESKÁ REPUBLIKA, A. S.

 PRAŽSKÁ VODOHOSPODÁŘSKÁ SPOLEČNOST, A. S.

 MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, A. S.

 VODOVODY A KANALIZACE VSETÍN, A. S.

 VODOVODY A KANALIZACE PARDUBICE, A. S.

 VODOVODY A KANALIZACE MLADÁ BOLESLAV, A. S.

 VODOVODY A KANALIZACE KROMĚŘÍŽ, A. S.

 SEVEROMORAVSKÉ VODOVODY A KANALIZACE OSTRAVA, A.S.

 TRANSPARENCY INTERNATIONAL – ČESKÁ REPUBLIKA, O.P.S.

 VÝBOR PRO KOORDINACI REGULACE OBORU VODOVODŮ A KANALIZACÍ

 ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ ŠTAUDEROVÁ FOJTOVÁ

  

závěrečné slovo

senátorka Jaromíra Vítková, místopředsedkyně výboru

 

 Jiří Drahoš v. r.

předseda výboru

 

Svou účast, prosím, potvrďte do 7. ledna 2021

na tel. č. 257 072 716 nebo e-mailové adrese hauserovaj@senat.cz.

 

Prezence účastníků od 12:30 hod. ve Valdštejnském paláci, recepce „A“.

Průkaz totožnosti nutný. Předpokládané ukončení je do 16:00 hodin.

 

Dovolujeme si Vás upozornit, že akce bude přenášena živě na webových stránkách Senátu.

Vystoupení účastníků jsou chráněna autorskými právy.

 

Účastníci semináře souhlasí s případným zveřejněním svých vystoupení na internetových stránkách Senátu PČR a dávají souhlas s dalším šířením.