Projednávání Petice za D 43 ve výborech Senátu

18. 04. 2018 | doprava

Petice na podporu přípravy a realizace dálnice D43 (Brno – Moravská Třebová) a Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje (dále jen Petice) byla předána do Senátu 15. 2. 2018. Následně Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice uskutečnil k Petici veřejné slyšení v Senátu, které proběhlo v úterý 13. března. Poté byla Petice zařazena na schůze příslušných výborů Senátu. Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal Petici v úterý 17. dubna. Výbor ve svém stanovisku uvedl, že je Petice důvodná a souhlasí s ní. Dále doporučuje Senátu PČR požádat Ministerstvo dopravy ČR o zařazení stavby D 43 do výčtu prioritních dálničních a silničních staveb I. třídy a urychleně zadat vypracování studie proveditelnosti stavy D 43 v úseku Moravská Třebová – Bořitov. Dále Výbor doporučuje Senátu PČR požádat zastupitelstvo JMK, aby urychlilo práce na aktualizaci ZUR JMK tak, aby bylo dosaženo územní stabilizace trasy D 43. Výbor doporučuje Senátu PČR požádat MD ČR, ŘSD, Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových a Státní pozemkový úřad ČR, aby urgentně vyřešili vlastnictví pozemků nutných k výstavbě D 43.

Obdobným výstupem byla Petice projednána na Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí dne 18. dubna. Mimo výše uvedené body z předchozího výboru bylo usnesení doplněno, aby Senát doporučil Ministerstvu pro místní rozvoj zajistit aktualizaci Politiky územního rozvoje tak, aby byl soulad mezi tímto dokumentem a ZUR JMK.

„Následně bude Petice projednána Výborem pro vzdělávání vědu, kulturu, lidská práva a petice a zařazena na schůzi Senátu. Podpisové archy stále dochází do mé kanceláře a nyní máme 1146 podpisů navíc, což znamená celkově 18180 podpisů,“ doplnila Vítková.

Tisková zpráva 18. 4. 2018