Pozvánka na seminář Financování dětských skupin 7. 9. 2021 Senát

01. 09. 2021 | dětské skupiny

 

Pozvánka

na seminář

 

Financování dětských skupin“,

 

který pořádá senátorský klub KDU-ČSL a nezávislí

pod záštitou senátorky Ing. Jaromíry Vítkové

 

dne 7. září 2021 od 11:00 hodin

v Černínském salonku Kolovratského paláce „KP“

 

 

11:00 – 11:10

Úvodní slovo

senátorka Ing. Jaromíra Vítková,

místopředsedkyně Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice,

členka Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova

 

11:10 – 11:40

Příspěvek na provoz dětských skupin

Mgr. Lydie Keprová,

ministerský rada v odboru rodinné politiky a ochrany práv dětí, MPSV

 

11:40 – 12:10

Dotace pro dětské skupiny

Mgr. Iva Sotolářová,

vedoucí Oddělení projektů rovnosti žen a mužů II, MPSV

Odbor realizace programů ESF – veřejná správa, sociální inovace a rovné příležitosti

 

12:10 – 13:00

Diskuze a závěr

 

                                     

Svou účast, prosím, potvrďte do 2. září 2021

 na e-mailové adrese asistentka.vitkova@gmail.com.

Upozorňujeme, že počet přihlášek k účasti je limitován omezenou kapacitou sálu.

Průkaz totožnosti nutný. Prezence je od 10:45. Předpokládané ukončení je do 13:00 hodin.

Vystoupení účastníků jsou chráněna autorskými právy. Účastníci akce souhlasí

s případným zveřejněním svých vystoupení na internetových stránkách Senátu PČR

a dávají souhlas s dalším šířením.

Akce se koná dle aktuálních hygienických opatření v budově Senátu.