Příprava nové kapacitní komunikace I/73 pokračuje

01. 12. 2023 | tisková zpráva

Senátorka Jaromíra Vítková se již dlouhodobě zasazuje o výstavbu nové kapacitní komunikace I/73 a přestože vše nejde tak rychle, jak by si mnozí přáli, tak se pomalými krůčky blížíme ke kýženému výsledku. Důkazem je například výstavba okružní křižovatky na výjezdu do Boskovic, která je součástí budoucího křížení I/73 a I/43 a která byla začátkem listopadu otevřena. Stavba respektuje začlenění do finálního stavu úseku Bořitov – Svitávka a uvedení do provozu proběhlo na základě rozhodnutí o předčasném užívání, především z důvodu odstranění dopravně bezpečnostní závady stávajícího křížení silnic I/43 a II/150.

„Velmi úzce spolupracuji s Ředitelstvím silnic a dálnic a průběžně vyhodnocujeme harmonogram příprav I/73, aby nedocházelo ke zbytečným prodlevám v různých řízeních“, sdělila senátorka Vítková. Na úsek Bořitov-Svitávka byla v říjnu 2023 doplněna žádost o územní rozhodnutí a v listopadu 2023 proběhla soutěž na zpracování dokumentace pro stavební povolení.

Připravují se i další úseky. Na úseku Svitávka – Staré město probíhají biologické průzkumy, které by měly být do konce roku ukončeny. V listopadu 2023 vydalo Ministerstvo životního prostředí oznámení o zahájení zjišťovacího řízení.  Do konce roku 2024 by měla být vyhotovena dokumentace EIA, která posuzuje vliv záměru na životní prostředí a stanovisko k této dokumentaci by mělo být vydáno ve 2. čtvrtletí roku 2025. Další postup přípravy bude stanoven po vydání závěrů zjišťovacího řízení v prosinci tohoto roku.

Za velmi důležité lze považovat rozhodnutí ministra dopravy z října roku 2022, který schválil, že úsek Svitávka – Staré město bude pokračovat ve čtyřpruhovém uspořádání, stejně jako předcházející úseky. „Ministr Kupka se také hodlá v jarních měsících příštího roku zúčastnit setkání na téma I/73 s veřejností senátního obvodu", uvedla Vítková. Senátorka také doplnila, že se nově podařilo do přílohy č. 1 zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon), doplnit mezi další silnice první třídy i novou kapacitní komunikaci I/73. „Doplnění silnice I/73 do přílohy zákona jsem na schůzi Senátu přivítala, je to další podpůrný krok, aby se příprava a realizace stavby urychlila", doplnila senátorka Vítková a dodala: „vyjednávání podpory I/73 musí být široké, a proto jsem přivítala zájem europoslance Tomáše Zdechovského.“

V pátek 1. prosince se nejen s písemnými podklady k I/73, ale i v terénu, seznámil s problematikou europoslanec Tomáš Zdechovský. „Výstavba silnice I/73 významně pomůže v plynulejší a především bezpečnější dopravě v celém regionu. Důležitým ukazatelem je samozřejmě finanční výhodnost této silnice, o niž však experti nepochybují. Podstatnou část výstavby nové komunikace lze financovat z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR), jenž podporuje modernizaci českých silnic. Právě o tom jsme dnes s paní senátorkou a starosty obcí hovořili. Velmi si vážím práce senátorky Vítkové, která se pečlivě věnuje celému projektu a zdůrazňuje lidem v regionu výhody výstavby nové silnice“, uvádí europoslanec Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL).

Tisková zpráva senátorky Ing. Jaromíry Vítkové