Projednávání projektové dokumentace na střední úsek silnice 43 se starosty bylo zahájeno

25. 09. 2020 | doprava

Jihomoravský kraj schválil Aktualizaci zásad územního rozvoje, kde je také uvedena konečná trasa silnice 43. Senátorka a zastupitelka Jihomoravského kraje Jaromíra Vítková o urychlení přípravy stavby silnice 43 neustále usiluje již dlouhou dobu. Komunikuje nejen se zástupci ŘSD ČR, Ministerstva dopravy, ale je také v kontaktu s projektovou kanceláří PK OSSENDORF s.r.o. a s Kanceláří architekta města Brna.

„Navštívila jsem Kancelář architekta města Brna 17. září, kde jsem se setkala s ředitelem kanceláře, vedoucími oddělení Dopravy a Územního plánování. Velice vítali moji aktivitu a snahu posunout věci dopředu, přijali mé pozvání na besedu Aktuální stav přípravy S(D)43 a odstranění závad na I/43 v Černé Hoře, která se bude konat 6. října 2020 v Černé Hoře. Jsem připravena v případě zpřísnění podmínek vysílat online na internet,“ uvádí senátorka Vítková.

V pátek 25. září proběhlo jednání k dokumentaci DÚR stavby I/43 v úseku Bořitov-Svitávka s dotčenými obcemi a krajem v projektové kanceláři PK OSSENDORF s.r.o. Starostové byli seznámeni s obsahem stavby. „Projednávalo se mnoho oblastí - prognóza intenzit dopravy, dopad na MHD (nebude), která z obcí má či dokončuje nový územní plán, problematika polních cest a pozemkových úprav, opatření s ohledem na hygienické limity, kompenzace vlivů stavby na životní prostředí (výsadby nových dřevin, zakládání mokřadů a vodních ploch, zajištění migrace živočichů, a podobně). Další krůček za námi a velká práce před námi. Dále budu sledovat a jednat k zahájení stavby,“ sděluje senátorka.

Tisková zpráva senátorky Ing. Jaromíry Vítkové