Jesle X dětské skupiny

07. 01. 2020 | školství

Senátorka Ing. Jaromíra Vítková uspořádala v Senátu seminář na téma „Jesle X dětské skupiny“. Seminář reagoval na současný návrh novely zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů. Předkladatelem novely je Ministerstvo práce a sociálních věcí. Současný návrh preferuje změnu terminologie spočívající v nahrazení slov „dětská skupina“ slovem „jesle“, to bude znamenat i změnu názvu zákona.  Návrh zavádí nový typ služby péče o malý počet dětí – tzv. mikrojesle, což jsou malé jesle pro kolektiv max. 4 dětí od 6 měsíců věku. Dále má návrh za cíl zavézt stabilní financování jeslí a mikrojeslí ze státního rozpočtu za účelem zvýšení dostupnosti služeb péče o děti.

Seminář uvedla senátorka Ing. Jaromíra Vítková, která má ze svého obvodu zkušenosti z oblasti školství, kterou měla na starosti jako dlouholetá místostarostka města Boskovice a jako senátorka se této oblasti aktivně věnuje.

„Vzhledem k závažnosti řešené problematiky, kdy se hranice umístění dětí do společných zařízení snižuje až na půl roku jejich věku, jsem se rozhodla uspořádat tento seminář. Můj názor je, že děti takto malé mají zůstávat pokud možno v rodině, tam je jim nejlépe. K navrhovaným důležitým změnám v oblasti dětských skupin jsem pozvala na seminář odborníky z Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy, Ministerstva financí a dále zástupkyni Sdružení organizací poskytující služby péče o děti a také zástupce dětských skupin. Seminář byl určen pro dětské skupiny i mateřské školy, mateřská a rodinná centra a příslušné instituce,“ uvedla senátorka Vítková. Na seminář se dostavila cca padesátka účastníků.

Za MPSV vystoupila Mgr. Martina Štěpánková Štýbrová, ředitelka Odboru rodinné politiky a ochrany práv dětí, která ve své prezentaci představila současný stav provozu dětských skupin a jejich budoucí ukotvení. Finanční zakotvení ve státním rozpočtu představila ředitelka Odboru rozpočtová politika společenský významných odvětví z Ministerstva financí Mgr. Marie Bílková. Za MŠMT vystoupila Mgr. Ivana Blažková, vedoucí Oddělení předškolního a speciálního vzdělávání. Bc. Lenka Šebelová, předsedkyně Sdružení organizací poskytujících služby péče o děti, představila postupný vývoj a formování dětských skupin a jejich výhody v současnosti. V závěrečné diskuzi vystoupily se svými praktickými zkušenostmi z provozu dětských skupin Mgr. Radka Horáková za dětskou skupinu Sluníčko z obce Voděrady a Mgr. Magdaléna Panáčková za dětskou skupinu Panáčci. Do širší diskuze se zapojili další přítomní posluchači se svými dotazy.

„Děti mladší tří let by v prvé řadě měly být doma v rodině. Samozřejmě jsou různé situace, kdy je pro rodinu lepší dítě umístit například v dětské skupině. V regionech jsou odlišné podmínky, někde jsou obec, které zřizují mateřskou školu, současně zde je soukromá mateřská škola i dětská skupina. V jiné menší obci si nemohou dovolit zřídit mateřskou školu, proto přistoupili ke zřízení dětské skupiny a mnoho dalších případů. Každý region a lokalita má svoje specifika. Obecně dětské skupiny podporuji a mám ve svém obvodu několik, se kterými jsem v kontaktu. Primárně by si mateřské školy a dětské skupiny neměly konkurovat, ale doplňovat se v tom, co nabízí. Ohledně financování dětských skupin by byla větší jistota formou víceletého financování, jako je například u sociálních služeb,“ uvedla senátorka Vítková.

Na semináři padly důležité poznatky nejen od odborníků, ale i z praxe. Diskuze byla bohatá a narážela na některé nedostatky návrhu zákona.

„Seminář Jesle x dětské skupiny přinesl obsáhlou diskuzi. Účastníci z mnoha regionů objasňovali důležitost zachování a přínos pro děti, rodiče, malé obce i města. Zástupce MPSV, MŠMT, MF, MMR a MZd si jistě z téměř čtyřhodinového setkání odnesli informace, které se promítnou do připravované novely zákona o dětských skupinách,“ sdělila Vítková.

Jak bylo řečeno na semináři, současný návrh je ve stavu vypořádávání druhého kola připomínek a některé záležitosti se musí ještě vykomunikovat.

Tisková zpráva senátorky Ing. Jaromíry Vítkové

 

fotografie

fotografie

fotografie