Jak zvýšit zájem u dětí a mládeže o technické vědy a učební obory

27. 09. 2018 | seminář

Pozvánka

na seminář

 

„Jak zvýšit zájem u dětí a mládeže o technické vědy

a učební obory“,

 

který pořádá Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice


dne 3. října 2018 od 10:00 hodin

v Zaháňském salonku Valdštejnského paláce „C1“10:00 hodin

Zahájení, uvítání hostů

senátorka Jaromíra Vítková

10:15 – 10:45 hodin

Technická výuka v mateřských a základních školách s podporou firem

a vysokých škol 

Ing. Jiří Michele, vedoucí střediska technického vzdělávání pro Jihomoravský kraj

při Střední škole stavebních řemesel Brno-Bosonohy, příspěvková organizace

(Asociace strojních inženýrů, TOS KUŘIM – OS, a.s. …) 

Ing. Miloš Filip, středisko technického vzdělávání pro Jihomoravský kraj

při Střední škole stavebních řemesel Brno-Bosonohy, příspěvková organizace

(Česká manažerská asociace, PREFA KOMPOZITY…)

 

10:45 – 12:00 hodin

Vystupující hosté: 

Ing. Bc. et Bc. Petr Bannert, Ph.D., ředitel Odboru středního a vyššího odborného vzdělávání a institucionální výchovy, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

Mgr. Tomáš Zatloukal, MBA, ústřední školní inspektor České školní inspekce

 

Podpora technického vzdělávání v Jihomoravském kraji

JUDr. Hana Poláková, vedoucí odboru školství Jihomoravského kraje

 

Malý technik – stavebnice Merkur, využití na 1. stupni ZŠ

PaedDr. Zdeněk Peša, předseda MAS Boskovicko PLUS

 

Technické vzdělávání v Boskovických školách

Mgr. Dagmar Hamalová, místostarostka města Boskovice 

 

Práce s dětmi v Technických školkách

Ivana Havelková, učitelka MŠ Boskovice

 

12:00 hodin

Diskuze

 

12:30 hodin

Ukončení

  

 

Zdeněk Papoušek v. r.

předseda výboru

                                       

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svou účast, prosím, potvrďte do 27. září 2018

 na e-mailové adrese asistentka.vitkova@gmail.com.

Upozorňujeme, že počet přihlášek k účasti je limitován omezenou kapacitou sálu.

 

Prezence účastníků je od 9:30 hod. ve Valdštejnském paláci, recepce „C1“.

Průkaz totožnosti nutný. Předpokládané ukončení je do 12:30 hodin.

 

Vystoupení účastníků jsou chráněna autorskými právy. Účastníci akce souhlasí

s případným zveřejněním svých vystoupení na internetových stránkách Senátu PČR

a dávají souhlas s dalším šířením.

 

 

 

 

 

 

 

 

Svou účast, prosím, potvrďte do 27. září 2018

 na e-mailové adrese asistentka.vitkova@gmail.com.

Upozorňujeme, že počet přihlášek k účasti je limitován omezenou kapacitou sálu.

 

Prezence účastníků je od 9:30 hod. ve Valdštejnském paláci, recepce „C1“.

Průkaz totožnosti nutný. Předpokládané ukončení je do 12:30 hodin.

 

Vystoupení účastníků jsou chráněna autorskými právy. Účastníci akce souhlasí

s případným zveřejněním svých vystoupení na internetových stránkách Senátu PČR

a dávají souhlas s dalším šířením.