Senátorka Vítková odpovídá na otázky k aktuální situaci mateřských škol

26. 03. 2021 | mateřské školy

Studie ISEA Plán rozvolňování mateřských škol analyzuje aktuální situaci mateřských škol, ukazuje problémy, se kterými se školy potýkají v nestandardní situaci, a navrhuje řešení, která by mohla být efektivní. Zeptali jsme se senátorky Jaromíry Vítkové na několik otázek.

„Studie ISEA Plán rozvolňování mateřských škol je poctivou analýzou stavu českého předškolního vzdělávání v kontextu zahraničních doporučení a zkušeností. Jde o studii kategorie studie založené na faktech, datech a reálné skutečnosti ve školkách, z níž lze čerpat podklady pro politická rozhodnutí. To také jako politička činím, podařilo se mi díky tomu, že jsem ze studie čerpala podklady pro mé návrhy na opatření. Například AntiCovid týmu jsem písemně poslala několik bodů k návratu MŠ a bylo to akceptováno. Pak jsem ještě poslala podklad ohledně financování do skupiny pro ekonomiku ACT. Odpověď také pozitivní,“ sděluje senátorka Vítková.

Máte zpětnou vazbu od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, že by se tímto dokumentem zabývalo? A jaké jsou ohlasy od ředitelek mateřských škol?

„Pokud jde o reakce ředitelek mateřských škol, mám zpětnou vazbu, že jsou všechny pozitivní. Kvitují to, že ISEA zpracovala první dvě studie výhradně o předškolním vzdělávání, jaké zde od roku 2000 nevznikly. Mám i zpětnou vazbu v tom smyslu, že mateřské školy (kterých je asi polovina), kde se dosud nákaza nevyskytla, studii využívají jako znalostní materiál zahraničních příkladů i situací, s jakými se mateřské školy, kde se nákaza vyskytla, potýkaly,“ odpovídá Vítková a dodává: „Pokud vím, ministerstvo školství dosud neposlalo ISEA žádnou reakci, ani připomínky k oběma studiím, jak studii ekonomické, tak studii k rozvolňování a znovuotevření mateřských škol, což mne velice mrzí. Mnoho dopadů pandemie tak zůstává jako břemeno na ředitelích mateřských škol a na jejich zřizovatelích. Ekonomické dopady pak nejvíce dopadají právě na zřizovatele školek, což není správné.“ 

Co byste vzhledem ke studii chtěla nejvíce zmínit?

„Význam studie je zatím nedoceněn právě proto, že rozmanitost téměř 5 tisíc mateřských škol - velikost, počty tříd, počty dětí ve třídách způsob financování - je tak obrovská, že nelze snadno zobecňovat a  generalizovat některé závěry, což bohužel někteří politici činí, protože si myslí, že když je nějaký stav u nich ve školce, kam chodí jejich děti nebo vnoučata, že je to ve zbytku republiky stejné. Není a proto i já se ve svých vyjádřeních a návrzích opatření pro zmírnění dopadů pandemie držím toho, co se ve studii uvádí, proto souhlasím s tím, že nelze centrálně některé věci mateřským školkám zakazovat (dočasně snížit počty dětí ve třídách), jestliže ministerstvo nezná aktuální místní stav ve školce nebo dané obci,“ říká senátorka. 

„Hlavní problém, se kterým se školky potýkají je ten, že sama podstata centrálního doporučení MŠMT něčeho, co je navýsost odvislé od zcela lokální epidemické situace, je v době epidemie neefektivní. Ministerstvo školství detailně reguluje pravomoci ředitelů mateřských škol, ti ale mají svázané ruce flexibilně ve školkách řešit personální situaci plynoucí z nemocnosti a karantén zaměstnanců, chybí jim peníze na nemocenské dávky zaměstnanců, chybí jim peníze ze školného a financování kuchyně v době epidemie. Proto tvrdím, že se musí posílit pravomoci ředitelů mateřských škol, aby flexibilně reagovali  na lokální epidemickou situaci. Další věc, která mne trápí je to, že uzavře-li se mateřská škola z toho důvodu, že onemocní tolik zaměstnanců, že nemá kdo vařit a nemá kdo učit, z pohledu nároku na ošetřovné rodičů jsou tyto důvody považovány za "technické", nikoliv epidemické důvody a rodiče nemají nárok na ošetřovné. To je systémový problém,“ doplňuje Vítková. 

Co byste navrhovala jako lepší variantu než úplné uzavření mateřských škol?

„Považuji za efektivnější, nastane-li komplikovaná epidemická situace v mateřských školách, aby byly dočasně snižovány počty dětí ve třídách jen pro pracující rodiče. Věřte, že zaměstnanci mateřských škol jsou ti poslední, kdo by chtěl upírat dětem právo na vzdělání. Pokud by měli více pravomocí, bylo by jednodušší na pár dnů krizového řízení být otevření jen pro pracující rodiče, než když se pak kvůli epidemii zavře celá školka a karanténa trvá déle,“ uzavírá senátorka Vítková

Tisková zpráva senátorky Ing. Jaromíry Vítkové