Finance pro sportovní organizace

10. 06. 2020 | sport

Vláda na svém jednání dne 8. června 2020 revokovala usnesení ohledně financování programu COVID-SPORT pro sportovní organizace.

„Stalo se tak i na základě usnesení Podvýboru pro sport v Senátu. Podvýbor nesouhlasil s navrženým financováním, kde 500 milionů korun bylo původně vyčleněno z již vyhlášených programů MŠMT. Žádal vládu ve svém usnesení, aby financování celé alokace 1 mld. Kč bylo ze státního rozpočtu z kapitoly všeobecné pokladní správy. Jsem ráda, že vláda zareagovala na usnesení Podvýboru. Ohledně dotace pro sportovní organizace jednám od samého počátku jak se zástupci Národní sportovní agentury, tak s jednotlivými zástupci sportovních organizací v mém obvodu. Výzva by měla být zveřejněna ve čtvrtek 11. června 2020 na stránkách Národní sportovní agentury,“ sdělila senátorka Vítková.

 

Tisková zpráva senátorky Ing. Jaromíry Vítkové