V Senátu se projednávala situace v mateřských školách v době pandemie

21. 04. 2021 | mateřské školy

Dopady pandemie koronaviru pociťují veškerá odvětví lidského života. Nejvýrazněji se to týká oblasti školství. Absenci kolektivu a vzdělávacích návyků u dětí, ale i ekonomické dopady či absenci kompenzací pocítí velmi vážně také předškolní vzdělávání. Tomuto tématu se dlouhodobě věnuje senátorka Jaromíra Vítková.

„Je nezbytně nutné, aby se Ministerstvo školství zaměřilo na problémy financování předškolního vzdělávání, které od loňského března zůstává zcela bez pomoci. Podařilo se mi do Výboru pro vzdělání, vědu, kulturu a lidská práva a petice přizvat Simonu Weidnerovou, autorku výzkumu a předsedkyni ISEA, aby informovala senátory o výsledcích výzkumu – ekonomické a personální řízení mateřských škol v době pandemie,“ sděluje senátorka Vítková.

Výbor pro vzdělávání se v Senátu sešel dne 21. dubna 2021. Autorka výzkumu Simona Weidnerová prezentovala problémy mateřských škol, které shrnula do tří oblastí: hygienicko-epidemiologické podmínky, finanční podmínky, které plynou z vícezdrojového a účelově určeného financování a personální podmínky a financování lidských zdrojů.

„Shodli jsme se na výboru v tom, že situace v době pandemie COVID-19 v mateřských školách má velké dopady na ekonomiku i personální řízení a je třeba podniknout kroky k podpoře mateřských škol. Doporučili jsme ministerstvu konkrétní opatření, která by měla mateřským školám pomoci i s výhledem do budoucna,“ sdělila senátorka Vítková s tím, že konkrétní doporučení zveřejňuje níže:

Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice doporučuje MŠMT:

  • zajistit finanční kompenzaci zvýšených nákladů mateřským školám (případně jejich zřizovatelům) v době pandemie a výpadky v příjmech, které nejsou schopni zajistit zřizovatelé,
  • udělit větší kompetence ředitelům a ředitelkám mateřských škol tak, aby mohli flexibilně reagovat a řešit aktuální stav v MŠ (např. přesuny mezi ONIV – nemocenské dávky, OON – zástupy za nemocné zaměstnance),
  • připravit manuál/dokument pro případné další pandemie a podobné situace v budoucnu tak, aby mateřské školy byly připraveny na nestandardní situace,
  • zajistit dostatečné technické vybavení pro realizaci povinného předškolního vzdělávání distanční formou;

 

Tisková zpráva senátorky Ing. Jaromíry Vítkové