Plán rozvoje vodovodů a kanalizací

18. 05. 2021 | životní prostředí

„Problematikou nakládáním s odpadními vodami a budováním či intenzifikací ČOV se zabývám dlouhodobě a systematicky. V minulých letech jsem uspořádala několik seminářů pro starosty obcí v tomto směru. Malé obce mají problém zejména s financováním projektů na realizaci čistíren odpadních vod,“ sděluje senátorka Vítková.

Letos v březnu senátorka Vítková uspořádala společně s CHKO Moravský Kras seminář zaměřený právě na čištění odpadních vod v této specifické lokalitě. V Loňském roce uspořádala velké setkání v Boskovicích. Obce, které mají specifický terén, často narážejí na to, že pro ně je vybudování centrální čistírny nereálné a neekonomické. Pro některé obce je překážkou Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje, který není v souladu s jejich představami a budoucím směřováním.

 „Problematiku obcí, které nejsou v souladu s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací JMK jsem probírala s hejtmanem a domluvili jsme se na tom, že společně podám se starostkami a starosty obcí žádost o aktualizaci PRVK JMK včetně finančního zajištění ze strany kraje. Dnes (18. 5. 2021) jsme žádost odeslali, přidalo se ke mně celkem třicet obcí. Vnímám to jako krok správným směrem, protože některé obce aktualizaci PRVK JMK potřebují a samostatně by se jim to nepodařilo prosadit,“ zakončuje senátorka Vítková.

 

Tisková zpráva senátorky Ing. Jaromíry Vítkové