Přípravné třídy

01. 02. 2019 | vzdělávání

Důležitým bodem jednání Senátu dne 31. 1. 2019 byla v rámci novely školského zákona problematika přípravných tříd. Přípravné třídy ZŠ by se měly opět otevřít i dětem, které mají tzv. odklad věkem, tedy dosáhnou šesti let od 1. září do 31. prosince. Návrh novely školského zákona prošel Poslaneckou sněmovnou a byl zařazen na programu schůze Senátu. Zpravodajkou tohoto tisku byla určena senátorka Jaromíra Vítková, která novelu podpořila. „Tento návrh jsem projednala s řadou pedagogů a ředitelů mateřských i základních škol svého obvodu. Jedná se o návrat do stavu, který dříve platil. Řada přípravných tříd zanikla a nepodařilo se je znovu otevřít. Přípravné třídy jsou příznivé pro děti, kterým doporučila poradna odklad ze školní docházky, ale i pro děti které nemohou být zapsány do základní školy s ohledem na nedovršený věk šesti let,“ uvedla Vítková.

Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednával tento návrh na své schůzi dne 29. 1. 2019. Na zasedání Výboru přišel zdůvodnit návrh poslanec Jan Čižinský, jako jeden z předkladatelů. Výbor po rozpravě a doporučení zpravodajky Jaromíry Vítkové nakonec doporučil Senátu schválit tento návrh zákona ve znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou.

„Myslím, že umístění do těchto tříd může pomoci zřizovatelům v oblasti mateřského školství. Toto opatření také může pomoci dětem, rodičům a není pro nikoho limitující. Nejde o tisíce dětí. Jde o poměrně malé počty. Týká se to především velkých měst. Komunikovala jsem s náměstkem primátora v Brně. Pro ně je to docela závažná věc,“ doplnila senátorka Vítková.

Senát na svém jednání dne 31. 1. 2019 novelu schválil a nyní bude zaslána k prezidentovi.

 

Tisková zpráva senátorky Jaromíry Vítkové 1. 2. 2019

 

fotografie