Předškolní vzdělávání a péče - pozvánka na kulatý stůl

10. 04. 2023 | školství

PROGRAM KULATÉHO STOLU:

„Předškolní vzdělávání a péče“

 pondělí 17. dubna 2023 od 14.00 do 16.00 hodin

Frýdlantský salónek Valdštejnského paláce „A“

 

ČAS                   PROGRAM

 

14:00 – 14:10 hod.      Zahájení

senátor Jiří Růžička, předseda výboru

senátorka Jaromíra Vítková, místopředsedkyně výboru

 

14:10 – 14:25 hod.      Plynulý přechod z předškolního do základního vzdělávání

Mgr. Hana Splavcová, Ph.D., garant předškolního vzdělávání, Národní pedagogický institut

 

14:25 – 14:55 hod.      Decentralizovaný systém financování a řízení předškolního vzdělávání a péče v ČR: poznatky z výzkumu TA ČR

PhDr. Simona Weidnerová, MBA, předsedkyně Institutu pro sociální a ekonomické analýzy, z.s. 

 

14:55 – 15:10 hod.      Dětské skupiny

Mgr. Martina Štěpánková Štýbrová, ředitelka odboru rodinné politiky a ochrany práv dětí, Ministerstvo práce a sociálních věcí

 

15:10 – 15:25 hod.     Zralost dítěte pro vstup do předškolního vzdělávání

PhDr. Václav Mertin, psycholog

 

15:25 – 16:00 hod.      Diskuze

 

Na kulatý stůl byli přizváni:

PaedDr. Michal Černý, ředitel odboru základního vzdělávání a mládeže, MŠMT

PhDr. Marek Herman, vysokoškolský pedagog

PhDr. Irena Borkovcová, MBA, oddělení kanceláře ústředního školního inspektora, Česká školní inspekce

Mgr. et MgA. Petra Martinovská, předsedkyně, Společnost pro předškolní výchovu

Mgr. Pavla Kicková, Společnost pro předškolní výchovu

PhDr. Dana Moravcová, Ph.D., předsedkyně, Český výbor OMEP (Organisation mondiale pour l´éducation préscolaire)

Mgr. Jaroslava Králová, předsedkyně Asociace jihočeských rodin z.s.

Mgr. Ivana Blažková, vedoucí oddělení předškolního, zájmového, speciálního a základního uměleckého vzdělávání, MŠMT

zástupci mateřských škol, dětských skupin, zřizovatelů a další

                                 

16.00 hod.                   Závěr

                             

Jiří Růžička v. r.

předseda výboru

 

 Svou účast, prosím, potvrďte do 10. dubna 2023 na

e-mailové adrese asistentka.vitkova@gmail.com

 

Účastníci souhlasí s případným zveřejněním svých vystoupení a fotografií na internetových stránkách Senátu.

 

Příchod účastníků od 13.30 hod., recepce „A“ Valdštejnského paláce.

(vstup do budovy je možný jen po potvrzení Vaší registrace

a předložení občanského průkazu)