Funkce senátora není čestnou funkcí i když by to někteří chtěli

14. 08. 2017 | tisková zpráva

  1. Aktivity v obvodu č. 49

V oblasti dopravy se nejvíce věnuji přípravě D 43. Od roku 2016, kdy jsem se stala předsedkyní petičního výboru pro realizaci D 43 a za ZÚR JMK, získávám podpisy pod tuto petici s tím, že je třeba 10 000 podpisů, aby se petice projednala dle zákona o jednacím řádu Senátu právě na schůzi Senátu.

V současné době je pod peticí cca 2500 podpisů, z toho asi polovina na e-petici. Nabídla jsem tuto petici i JMK jako podpůrný materiál pro soudní řízení ve věci návrhu na zrušení ZÚR JMK.

Petiční archy jsou rozeslány všem obcím ORP Boskovice a ORP Blansko. Podpisy byly získány i na akcích na čerpací stanici v Černé Hoře a u Krhova. „Ve věci přípravy D 43 jsem již zažila mnohé, protože jsem byla jednou z iniciátorů založení Svazku obcí pro R (D) 43 v roce 2003. Vnímám, že mnozí obyvatelé regionu jsou skeptičtí, ale nesmíme rezignovat. Vidíme, že I/43 nestačí zvládat množství aut a ani není v dobrém technickém stavu. Já osobně nechci složit ruce v klín, apeluji při setkávání na zástupce MD ČR, ŘSD, JMK a MMB a také sbírám podpisy i na čerpačkách“, konstatuje Vítková.

Další oblastí je životní prostředí, zejména čistota vod. Z Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací JMK a také z praxe je zřejmé, že ne všechny obce v obvodu postavily ČOV. Jedná se o malé obce, pro které i při dotaci ve výši cca 50 % nemají v rozpočtu finanční prostředky na dofinancování. Po dvou setkáních se starosty, kdy druhé bylo za přítomnosti zástupců MZe, SFŽP a JMK (nositelé dotačních titulů) jsem byla pověřena zaslat na uvedené instituce výzvu, aby tento problém byl řešen. „ V této době uplyne termín na sdělení vyjádření k výzvě a i když se blíží volby, budu dál vyjednávat“, dodala Vítková.

V oblasti cestovního ruchu napomáhám vzniku Destinačního managementu oblasti Moravský kras a okolí. Spolupracuji se zástupci obcí, MAS Moravský kras, zámek Lysice, Dům přírody v M. krasu, atd. Problematiku jsem projednala na JMK a očekávám sdělení MMR ČR. Úzký kontakt s partnery - tato spolupráce mi umožnila zorganizovat Výjezdní zasedání Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu PČR, které se konalo od středy 14. 6. do pátku 16. 6. 2017.

Jaromíra Vítková k této akci uvedla: „Jsem velmi ráda, že výbor navštívil, Blanensko, Boskovicko a Letovicko. Bohatý program senátory nadchl a byli velmi spokojeni. Překvapila je řadu milých setkání a  zajímavých projektů v oblasti školství, kultury a památkové péče. Musím poděkovat ještě jednou všem, kdo se mnou ochotně program připravili.“

V obvodu se zúčastňuji stále mnoha akcí kulturních, společenských, sportovních. „Navštěvuji řadu akcí, jednak těch, kam jsem zvána jako senátorka, ale i těch, které jsem navštěvovala v minulých letech.  Bez kontaktu s lidmi si nedovedu svoje působení představit, těší mě jejich zájem i to, že se na mě obrátí se svými problémy. Bohužel, ne všude jsme vítána, a tento přístup mě zamrzí.“

Pro zájemce byla uspořádána beseda o Senátu – pro seniory v Lipůvce, žáky ZŠ Boskovice a Střední školy v Letovicích, občany Petrova a v Katolickém domě v Blansku.

 

  1. Aktivity v Senátu

V Senátu jsem se zabývala Pamlskovou vyhláškou, Kariérním řádem a vycházela jsem ze zkušeností získaných při výkonu funkce místostarostky, ale také z konzultací pedagogů našeho regionu. Také u novely zákonů o vzdělávání sester a o specifických zdravotních službách jsem vycházela ze setkání s rodiči, kteří vychovávají dítě s poruchou autistického spektra. Nejvíce jsem měla problém u schvalování stavebního zákona, naopak jednoznačně jsem byla rozhodnuta o hlasování u zákona o farmách, kde se chovají norci a lišky.

„Mimo základní povinnosti senátora se mi podařilo přivítat žáky ZŠ Boskovice a seniory z Lipůvky v prostorách Senátu. Také jsem nabídla možnost výstavy malířce Janě Bayerové a myslím, že vernisáž se velmi vydařila“, dodává Vítková.

 

Kontaktní údaje:

Senátní kancelář: Valdštejnské nám. 17/4, 118 01 Praha 1

Obvodní kancelář: Komenského 2317/33a, 680 01 Boskovice

Kontaktní kancelář Blansko: Komenského 341/15, 678 01 Blansko

Mobil: +420 606 836 349

E-mail: mirkavitkova@centrum.cz

www.jaromiravitkova.cz