Braňme média veřejné služby

24. 10. 2018 | média

V Senátu se konalo veřejné slyšení k petici Braňme média veřejné služby 23. října 2018. Autoři petice mimo jiné vyzývají politiky, aby se zasadili o udržení nezávislého postavení veřejnoprávních médií. Veřejnoprávní média mají největší příjem z koncesionářských poplatků, potom ze státního rozpočtu a komerčně. Vedle toho fungují komerční média, která mají rozhodující příjem z reklamy.

V dnešní době jsou média i jednotliví novináři vystaveni až agresivním tlakům. Veřejnoprávní média jsou přitom jedním z pilířů demokracie a zpravodajství těchto médií věří 65 % obyvatel, zajišťují veřejnou službu a podávají objektivní informace. Na veřejném slyšení hovořila celá řada odborníků, například zástupce Ministerstva kultury, České televize a Českého rozhlasu, zúčastnila se ho také senátorka Jaromíra Vítková. „Veřejnoprávní média by měla zůstat nezávislá na politické moci. Je to důležitá součást demokratické společnosti. Je potřeba dělat osvětu, protože zejména na malých obcích nemají dostatek informací a je třeba veřejnosti vysvětlovat důležitost těchto médií,“ uvedla Vítková.

Na slyšení se řešila také problematika schvalování rad pouze přes Poslaneckou sněmovnu. Zákon o České televizi a Českém rozhlasu platí od roku 1991 a má určité nedostatky, které by měly být odstraněny. Jako nevhodné se jeví i pouze rozhodovací pravomoc ze strany poslanecké sněmovny ve věci svolání a jmenování rad České televize a rozhlasu, které přímo ovlivňují činnost těchto médií.

Před 3,5 lety vznikla Platforma pro nezávislost a pluralitu sdělovacích prostředků - „Svobodu médiím“. Platformu tvoří řada profesních a občanských organizací a osobností, které mají za cíl chránit svobodu slova a svobodu médií, bez nichž nemůže fungovat demokratická společnost.

 

fotografie