Předškolní vzdělávání a péče si zaslouží větší pozornost

19. 04. 2023 | školství

Senátorka Jaromíra Vítková (KDU-ČSL) se dlouhodobě věnuje oblasti předškolního vzdělávání. V minulosti uspořádala řadu konferencí či kulatých stolů v Senátu za účasti odborných zástupců, ať už zaměřených na mateřské školy a dětské skupiny, financování či jiná témata. Dne 17. dubna uspořádala kulatý stůl s názvem „Předškolní vzdělávání a péče“.

„Věnovali jsme se plynulému přechodu z předškolního do základního vzdělávání, financování a řízení této oblasti, dětským skupinám, ale také zralosti dítěte pro vstup do předškolního vzdělávání,“ uvádí senátorka Vítková, místopředsedkyně Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice.

Diskutovaly se též souvislosti s problémy, které trápí ředitele mateřských škol a starosty obcí. Účastníci se shodli na důležitosti koncepčního rozdělení předškolního vzdělávání a péče mezi ministerstva tak, aby bylo i v dětských skupinách formálně uznáváno vzdělávání, pokud fakticky probíhá a splňuje kritéria kvality.

Kulatý stůl zahájil předseda Výboru Jiří Růžička společně s místopředsedkyní Jaromírou Vítkovou. Odborné prezentace si připravila garantka předškolního vzdělávání s Národního pedagogického institutu Hana Splavcová, předsedkyně Institutu pro sociální a ekonomické analýzy Simona Weidnerová, ředitelka odboru rodinné politiky a ochrany práv dětí Martina Štěpánková Štýbrová a psycholog Václav Mertin. Přednášky účastníků byly vzájemně propojené, aby byl poskytnut komplexní pohled na segment péče i vzdělávání předškolních dětí. Jednání se dále účastnili zástupci MPSV, MŠMT, ČŠI, institucí zabývající se předškolním vzděláváním a péčí, zástupci mateřských škol, dětských skupin i jejich zřizovatelů.

Diskutovalo se také na téma přechodu dítěte z předškolního do základního vzdělávání. Senátorka Ing. Jaromíra Vítková vysvětlila, že není vhodné věcně oddělovat dětské skupiny od mateřských škol, a dodala: "Předškolní vzdělávání a péči vnímám jako velmi důležité téma, které se vždy musí propojovat, proto jsme se sešli u jednoho stolu se zástupci MŠMT i MPSV. V minulosti se mi po dlouhém vyjednávání podařilo prosadit zřízení Mezirezortní pracovní skupiny pro předškolní vzdělávání a péči. Nyní se pravidelně schází a řeší aktuální témata, za což jsem velmi ráda."

„Starostové obcí upozornili na kritický nedostatek financí na zajištění kapacit pro spádové děti v mateřských školách a dětských skupinách. Nouzové řešení, kdy místo mateřských škol starostové zřizují dětské skupiny (na které jsou vypsány dotace), pak naráží na problém, kdy dětské skupiny nesmí vzdělávat, ačkoliv splňují faktické personální kvalifikační předpoklady. Tyto systémové problémy pak dopadají na děti a jejich rodiče,“ uvedla doktorka Weidnerová.

„Mnohé problémy jsou dlouhodobé, ale důležité je diskutovat a snažit se najít řešení. Pozitivní a přínosná byla i účast ze senátního obvodu Blansko, Prahy a dalších míst ČR,“ zakončila senátorka Vítková s tím, že výstupy z jednání předloží na Výboru.

Tisková zpráva senátorky Ing. Jaromíry Vítkové