Polytechnické vzdělávání dnes a zítra

11. 10. 2021 | školství

Senátorka Jaromíra Vítková a MAS Boskovicko PLUS, z. s.  společně uspořádali konferenci v Boskovicích na téma „Polytechnické vzdělávání dnes a zítra & sdílené dobré praxe“. Konference se konala 11. října v Zámeckém skleníku Boskovice. Cílem akce bylo seznámit účastníky s polytechnickým vzděláváním a rozvojem manuální zručnosti dětí a žáků v regionu a sdílet příklady dobré praxe. Akce byla podpořena z projektu MAP II rozvoje vzdělávání v ORP Boskovice. Zájem byl velký, dostavilo se téměř sedmdesát účastníků.

„Konferenci jsme měli naplánovanou již v roce 2020, ale koronavirus nám nedovolil ji uskutečnit. Polytechnickému vzdělávání se věnuji již řadu let a v tomto směru jsem oslovila MAS Boskovicko PLUS, která v rámci projektu MAP II realizuje řadu pěkných aktivit,“ uvedla senátorka Vítková.

Konferenci zahájila senátorka Jaromíra Vítková společně předsedou předsednictva MAS Boskovickou PLUS Zdeňkem Pešou. V prezentaci senátorka shrnula aktivity v této oblasti za poslední dva roky, kde se snažila společně s Masarykovou střední školou Letovice vymyslet způsob větší osvěty polytechnického vzdělávání pro širokou veřejnost formou videí. Tento projekt, bohužel, zatím nebyl realizován. I přes to paní senátorka realizuje menší krůčky a snaží se oslovovat relevantní aktéry ke spolupráci.

Za MŠMT vystoupil Petr Bannert, ředitel odboru středního, vyššího odborného a dalšího vzdělávání, který představil polytechniku a odborné vzdělávání ve světle Strategie vzdělávací politiky 2030+. Předseda hospodářské komory Blansko Ivo Lizna představil, jak mají v plánu více spolupracovat se středními školami. Zástupkyně ředitelky MŠ Boskovice Ivana Havelková vysvětlila, co všechno s dětmi zvládají vytvořit a vyrobit. Praktickou ukázkou byla na konferenci miniatura města Boskovice vytvořena dětmi ze všech tříd MŠ Boskovice, pracoviště Komenského. Hlavní manažerka projektu MAP II Lenka Dvořáčková shrnula největší úspěchy projektu MAP II od jeho zahájení v roce 2018. Ředitel ZŠ Boskovice Vladimír Ochmanský se zamyslel nad tím, co všechno je skryto pod polytechnickým vzděláváním a jak je toto vzdělávání pojímáno různě. Zástupkyně ředitele ZŠ Boskovice Blanka Bohatcová pozvala všechny do Centra polytechnické výchovy a vzdělávání s tím, že uvedla plusy a mínusy praktického fungování centra. Z Masarykovy střední školy Letovice zástupkyně ředitelky Mária Bašná představila, jak funguje polytechnika na střední škole v různých formách i v různých předmětech. Na závěr předseda předsednictva MAS Boskovicko PLUS Zdeněk Peša ukázal všem příklad zbudování učebny pěstitelských prací, školní zahrady i zookoutku v Olešnici.


„Důležité je nastavit dobré zázemí již v mateřských školách. Děti se učí rychleji a zvládají úkoly lépe, než si dokážeme představit. Šijí na šicích strojích, vyrábějí ze dřeva, šroubují, řežou pilkou a jsou někdy daleko šikovnější než dospělí. Propojit postupně polytechnické vzdělávání na základní a střední školy je optimální řešení. Úskalím polytechnické výchovy je celkově malá propagace a povědomí široké veřejnosti. Dále na konferenci zaznělo, že velkým problémem je nedostatek odborných pracovníků, ať už řemeslníků nebo inženýrů v oborech technického vzdělávání,“ sdělila senátorka Vítková.

Je skvělé, že konference se účastnili zástupci škol od mateřských až po střední, zástupci firem, neziskových organizací a dalších relevantních subjektů. Na závěr si přítomni měli možnost prohlédnout Centrum polytechnické výchovy a vzdělávání při ZŠ Boskovice.

 

Tisková zpráva senátorky Ing. Jaromíry Vítkové

 

fotografie

fotografie

fotografie