Osobnost Františka Halase jsme si připomněli v Senátu

06. 02. 2023 | kultura

František Halas (1901-1949) je osobnost neodmyslitelně spjatá s Kunštátem. Narodil se v Brně. Jeho rodina pocházela z Kunštátu, kam se velmi rád vracel. Vyučil se knihkupcem v Brně a později odchází do Prahy. Jeho začátky jsou spjaty s publikací v různých časopisech. Stal se nejvýznamnějším a nejčtenějším básníkem 30. a 40. let. Jeho básně jsou lyrické, ale zapůsobil i na další vývoj českého moderního básnictví a ovlivnil řadu mladých básníků. Působil taktéž jako překladatel. V roce 1945 byl jmenován prvním čestným občanem města Kunštátu.

 

„Tradiční vzpomínka na Františka Halase se v Kunštátu koná v měsíci říjnu, kdy se básník narodil i zemřel. Je to tzv. večer poezie, jako připomínka tohoto velkého básníka. V rámci programu je vyhlašována i Literární soutěž Františka Halase, která má již padesátiletou historii. Ráda se této akce účastním. Odkaz Františka Halase je nadčasový. To dokládá každoroční pestrá přehlídka jeho tvorby očima mladých lidí,“ sděluje senátorka Vítková, místopředsedkyně Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, která celou akci zorganizovala společně s předsedkyní Spolku přátel umění města Kunštát Martinou Nejedlou a starostou města Kunštát Zdeňkem Wettrem.

 

Celou akci zahájila senátorka Vítková. O Kunštátu nám sdělil zajímavosti starosta Zdeněk Wetter. Předsedkyně Spolku přátel umění města Kunštát Martina Nejedlá si připravila prezentaci, kde se soustředila nejen na Františka Halase a jeho odkaz, ale také na historii Literární soutěže a další osobnosti spjaté s Kunštátem jako například Klement Bochořák. Poté patřil prostor laureátům, kteří v dramaturgii Víta Maloty a hudebního doprovodu Martina Jelínka na kytaru přednesli úryvky ze své vlastní tvorby.

 

„Podpora regionální kultury je velmi důležitá. Akci účastí podpořil předseda Výboru Jiří Růžička, poslankyně Pavla Pivoňka Vaňková, poradkyně ministra kultury Helena Musilová a Olga Pavlová za odbor literatury a knihoven Ministerstva kultury. Jsem ráda, že jsme mohli dát v Senátu prostor mladým básníkům, byl to velmi zajímavý kulturní zážitek,” ukončuje Vítková.

 

 

„Všechny cesty vedou do Kunštátu, do Zboňku a do Rozseče. Hranečníky zarazilo dětství. Toho skřípání kol na cestách křižujících se v mém srdci! Ať si jen země letí do prázdna, ať si jen letí, jen když zbude jistota jednoho místa, místa posledního, místa jen pro hrob. Chci ho mít tam, jen tam u nás. Kdyby mi jen oči pro pláč zbyly, já se tam vrátím, já se tam i poslepu vrátím.“        František Halas

 

Tisková zpráva senátorky Ing. Jaromíry Vítkové