Veřejné slyšení k petici Za kvalitní podmínky pro vzdělávání

29. 05. 2018 | vzdělávání

V Senátu proběhlo dne 28. května 2018 veřejné slyšení k petici „Za kvalitní podmínky pro vzdělávání“ v Zaháňském salonku. Veřejné slyšení zahájil senátor Václav Homolka. Petici a celou iniciativu představili Mgr. František Dobšík a Mgr. Petr Baierl. Následovala vystoupení dotčených orgánů a institucí, mezi nimiž například patří: MŠMT, MF, Stálá komise pro ústavu PS PČR, Česká konference rektorů, Rada vysokých škol a další. Za Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice se zúčastnila také senátorka Jaromíra Vítková. „Mezi hlavní problémy, které tu byly zmíněny, patří nedostatek financí, nedostatek personálních kapacit, nerovnosti ve vzdělávání, nedostatek aprobovaných pedagogů v různých sektorech (matematika, ICT), velká administrativní zátěž. Padal zde zejména apel na konkrétní plán a konkrétní opatření, která by pomohla k dosažení cílů. V neposlední řadě byla zmíněna nutná reforma ve financování škol a zhodnocení dopadů zavedené inkluze. Zajímavé bylo vyslechnutí různých zainteresovaných stran, které se shodovali v potřebě posílení finančních prostředků do oblasti vzdělávání,“ sdělila Vítková. Peticí se bude ještě zabývat senátní petiční výbor a následně bude předložena na plénum Senátu.

fotografie

29. 5. 2018