Audit vzdělávacího systému

01. 05. 2019 | školství

Seminář na téma „Audit vzdělávacího systému v ČR“ pořádal Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice 29. dubna 2019 v Senátu. Seminář zahájil předseda Výboru senátor Jiří Drahoš. Úvodní slovo měl ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Robert Plaga. Na semináři byly představeny výsledky auditu vzdělávacího systému v ČR p. Bohumilem Kartousem z informačního centra vzdělávání EDUin. Velký zájem o seminář přilákal celou řadu odborníků i politiků a dalších zainteresovaných osob a diskuze byla velmi bohatá. Zazněly návrhy na zlepšení českého školství, například navýšení platů učitelů, snížení administrativní zátěže či zlepšení výuky na pedagogických fakultách vysokých škol. Semináře se účastnila také senátorka a členka Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, Jaromíra Vítková. „Řada informací a zjištění se shodovala s tím, co jsem zjistila jako zpravodajka Výroční zprávy ČŠI. Diskuze a z ní plynoucí závěry vyznívaly optimisticky. Uvidíme, co se podaří zlepšit a realizovat v rámci slabých stránek, ohrožení a příležitostí. Hodlám se zapojit do spolupráce s informačním centrem EDUin,“ uvedla senátorka Vítková, která se školství věnuje již dlouhá léta a má spoustu zkušeností i z praxe jako místostarostka města Boskovice.

 

fotografie

fotografie