Distanční vzdělávání na základních školách

09. 06. 2020 | školství

„Na programu schůze Senátu je mimo jiné novela „školského zákona“. V rámci projednávání školského zákona chci podat pozměňovací návrh, který doplní možnost distanční a kombinované formy vzdělávání i pro základní školy. Nyní tato možnost v zákoně chybí. Distanční či kombinovaná forma je ukotvena v zákoně pro střední a vyšší odborné školy, ale pro základní školy ne. Změna reaguje nejen na období pandemie koronaviru, ale také na řadu dalších situací jako je například krátkodobá nebo dlouhodobá nemoc žáka, pobyt žáka v zahraničí nebo v případě, že žák z různého důvodu žije delší dobu mimo dosah kmenové školy. Na Výboru pro vzdělávání v Senátu byly snahy urychlit proces schválení zákona. Ale i přesto se domnívám, že nyní je právě hodně důležité ukotvit možnost distančního vzdělávání v základních školách, a proto pozměňovací návrh podám. Pokud bychom čekali na další novelu školského zákona, bylo by to zdlouhavé,“ uvedla senátorka Vítková.

Senát bude projednávat novelu školského zákona dne 10. června.

 

Tisková zpráva senátorky Ing. Jaromíry Vítkové