Boj s kůrovcem nekončí a je třeba podpořit vlastníky lesů

09. 06. 2021 | životní prostředí

I přes chladnější a deštivější období je situace v lesích velmi závažná. Kůrovcová kalamita pokračuje, množství kůrovců je v lesích stálé extrémní. Pro boj s kůrovcovou kalamitou na obnovu vzniklých holin potřebují vlastníci lesů pomoc od státu.

„Nejde o to podpořit jednotlivé vlastníky lesů, ale obnovit lesy jako důležitý ekosystém. Lesy jsou nedílnou součástí krajiny a zastávají řadu funkcí (ekologickou, rekreační, kulturní, léčebnou, působí před erozemi, ovlivňují jakost vody, přispívají k čistotě prostředí a další). Ministerstvo financí a Ministerstvo zemědělství nejsou v souladu se zavedením podpory na řešení kůrovcové kalamity a vlastníci lesů jsou ve velké nejistotě. Senát v roce 2019 (13. 6. 2019) projednal petici Zdravé a prosperující lesy pro příští generace, u které jsem byla zpravodajkou, s konkrétními požadavky na ministerstva a vládu. A nyní je potřeba opět vlastníkům lesů pomoci zajistit potřebné finanční prostředky na kůrovcovou kalamitu, protože bez finanční pomoci státu se neobjedou. Náklady spojené se zalesňováním a následnou péčí o porosty jsou obrovské,“ uvedla senátorka Vítková.

Senát podpořil Lesnickou výzvu II 9. června 2021 a vyzývá Ministerstvo financí a Ministerstvo zemědělství, aby zajistily výplaty náhrady škod způsobených kůrovcovou kalamitou v roce 2020 v minimální výši 7 mld. Kč. 

„Vlastníci lesů potřebují stabilní podporu na obnovu lesů po kůrovcové kalamitě a na adaptaci lesních porostů na změnu klimatu každoročně, aby nemuseli složitě každý rok vysvětlovat a žádat o dostatečný objem finančních prostředků. Je opravdu smutné, že vlastníci musí doslova chodit s prosíkem, aby vláda uvolnila dostatečné finanční prostředky na boj s kůrovcovou kalamitou. Jsem ráda, že Senát podpořil Lesnickou výzvu II,“ informuje senátorka Vítková.

 

Tisková zpráva senátorky Ing. Jaromíry Vítkové