Jak by mohl vypadat park u skleníku?

11. 03. 2021 | Boskovice

O možné budoucí podobě parku mezi skleníkem a letním kinem se jednalo ve čtvrtek 11. 3. 2021 na městském úřadě.

Vedoucí odboru rozvoje města a investic Petr Zouhar vypracoval souhrn zásadních podnětů a připomínek dotčených odborů městského úřadu a organizací k doplnění zadání projektové dokumentace obnovy parku u zámeckého skleníku.
Na čtvrtek 11. března  svolal místostarosta Lukáš Holík pracovní skupinu ve složení senátorka Jaromíra Vítková, městský architekt Zdeněk Fránek (zúčastnil se distančně), za Kulturní zařízení města Boskovice byl přítomen vedoucí kina Tomáš Marvan, místostarosta Lukáš Holík, vedoucí ORMI Petr Zouhar, vedoucí odboru tvorby a ochrany životního prostředí Leona Fialová a referentka správy zeleně Lucie Chloupková, která projednávala podněty a připomínky k doplnění zadání projektové dokumentace obnovy parku u zámeckého skleníku.
Během jednání se řešily například zpevněné plochy a cesty, zeleň, technická infrastruktura, jezírko, hudební pódium, dětské hřiště a hrací plochy, mobiliář. Řešila se také etapizace obnovy parku.
Text a foto: Jaroslav Parma

Zdroj: www.boskovice.cz

fotografie