Pozvánka na filmovou projekci Hanin kufřík s následnou besedou s Danielem Hermanem

27. 04. 2019 | pozvánka

Senátorka Jaromíra Vítková společně s Metalculture z.s. srdečně zve na promítání filmu

Hanin kufřík

a následnou diskuzi s Mgr. Danielem Hermanem.

Projekce filmu se uskuteční 18. 5. 2019 od 17 hodin v kině Panorama Boskovice

Událost se koná pod záštitou senátorky Jaromíry Vítkové

 

fotografie