Věřící si zaslouží pozornost stejně jako ostatní veřejnost

17. 12. 2020 | Pandemie

Senát projednával aktuální situaci v důsledku platných omezení v nouzovém stavu. Senátoři naznali, že jako zákonodárci se musí vyjádřit k aktuální situaci a opatřením, které vláda stanovuje. Není to vůbec jednoduché, ale je třeba reagovat. Usnesení Senátu se mimo jiné dotklo vakcinační strategie a proočkování obyvatel, kompenzačních programů, pravidel, aby nedocházelo ke zbytečnému omezování života v oblastech, kde to není nutné. Dále v usnesení zazněl amatérský sport a sport mládeže. Důležitou oblast zařadila pozměňovacím návrhem senátorka Jaromíra Vítková, která připomněla věřící a konání bohoslužeb.

„Věřící v této době zažívají velké nejistoty stejně jako každý jiný. Nevědí, zda budou moci přijít na bohoslužbu, zda tam pro ně bude místo. Řada duchovních si poradila s moderními technologiemi a mše přenášejí on-line. Do kostela ale chodí hodně starších lidí a nemají možnost se například připojit přes internet a tím pádem cítí, že vypadly ze společenství a působí to i na jejich duševní zdraví. Je třeba uzpůsobit pravidla i pro věřící a díky mému upozornění se usnesení rozšířilo,“ sdělila senátorka Vítková.

Senát vyzývá vládu, aby srozumitelně a co nejvíce jednoznačně stanovila pravidla, která budou platit při jednotlivých stupních PES pro veřejnost, skupiny věřících a různá odvětví podnikání tak, aby nebyla omezena nebo zcela uzavřena jejich činnost.

Tisková zpráva senátorky Ing. Jaromíry Vítkové

 

fotografie