Hluk má velmi negativní dopady na zdraví, proto není možné limity hluku navyšovat

18. 07. 2023 | tisková zpráva

V pátek 14. 7. 2023 podalo 23 senátorů z různých stran politického spektra, včetně Ing. Jaromíry Vítkové (KDÚ-ČSL), návrh na zrušení vybraných ustanovení nařízení vlády č. 433/2022 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, které vede k radikálnímu navýšení limitů hluku ze silniční a železniční dopravy. To by mohlo negativně ovlivnit okolí až 80 % dopravních staveb v ČR od železnic a dálnic až k místním komunikacím III. tříd. Senátoři upozorňují i na možné zdravotní riziko a ekonomické dopady tohoto opatření.

Nařízení s účinností od 1. 7. 2023 nově povoluje v okolí silnic a železnic, až 20násobné navýšení hlučnosti provozu než doposud, přestože se již dnes mnoho občanů bydlících v okolí dopravních staveb bouří a protestuje kvůli nadměrnému zatížení hlukem a požadují od vlastníků těchto staveb (Správy železnic, Ředitelství silnic a dálnic či od krajských, městských a obecních správ údržby silnic), zajištění ochrany proti nadměrnému hluku. Lze očekávat, že počet takto negativně dotčených obyvatel se znásobí.

„Bedlivě jsem zvažovala, zda se připojím ke kolegům a podepíši ústavní stížnost. Po projednání problematiky nadměrného hluku ze silniční a železniční dopravy s odborníky a kompetentními osobami, které dokáží odborně posoudit enviromentální a zdravotní dopady, jsem se rozhodla svým podpisem návrh podpořit“, uvádí senátorka Vítková, místopředsedkyně Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice.

Z analýz Evropské komise a z doporučení Světové zdravotnické organizace vyplývá, že z dlouhodobé perspektivy se zvyšování hluku nevyplácí. Společenské náklady spojené s negativními účinky nadměrné hlučnosti prostředí totiž podle odborných studií až 10x převyšují náklady na protihluková opatření.

„Závěry z důvodové zprávy mi potvrdili i lékaři, se kterými jsem problematiku diskutovala. Vyjádření podpory vycházelo mimo jiné i z mých profesních zkušeností ve funkci vedoucí Odboru životního prostředí Magistrátu města Brna a Městského úřadu v Boskovicích. Již dlouhodobě se věnuji oblasti dopravy, především se zasazuji o výstavbu nové kapacitní komunikace I/73, proto vnímám nadměrné zatížení hlukem jako citlivé téma. To zdůrazňovali i starostové obcí, jejichž katastry nová silnice povede“, doplnila Vítková.

23 senátorů proto žádá Ústavní soud, aby uvedená problematická ustanovení nařízení vlády č. 433/2022 Sb. zrušil bez dalšího a aby se tak znovu uplatnily původní limity regulace hluku z dopravy, které platí od r. 2011 podle nařízení vlády č. 272/2011.

 

Tisková zpráva senátorky Ing. Jaromíry Vítkové