Silnice 43 a jednání v projektové kanceláři

30. 06. 2020 | doprava

Senátorka Jaromíra Vítková nezahálí v jednáních kolem silnice 43 ani na začátku léta a osobně navštívila projektovou kancelář PK-Ossendorf.

 

„Jednání na PK Ossendorf potvrdilo zahájení prací na projektové dokumentaci k územnímu řízení na úsek Bořitov-Svitávka. Byly provedeny vrty, letecké zaměření, nyní se dokončují zaměření úseků, kde již byla vegetace. Postupují laboratorní rozbory ohledně vlastností podloží. Od července budou probíhat výrobní výbory a jednání s dotčenými obcemi ohledně kompenzace vlastníkům dotčených pozemků. Vše budu dále sledovat,“ sděluje aktuálně k situaci senátorka Jaromíra Vítková.

 Tisková zpráva senátorky Ing. Jaromíry Vítkové

fotografie