Zůstanou obce bez přístupu do centrálního registru psů?

20. 04. 2022 | Centrální registr psů

Obce mají zákonem stanovenou povinnost postarat se o nalezené zvíře. Stát ale nepočítá s tím, že by místní samosprávy získaly přístup do centrálního registru psů. Podle novely veterinárního zákona, která uvedenou evidenci zavádí, bude třeba při nálezu zvířete na území obce kontaktovat Policii. Ta ale nemá k řešení případů bezprizorních zvířat ze zákona žádné pravomoci.

„Primárně náleží péče o nalezená zvířata obcím a je těžko představitelné, aby při nálezu každého psa museli strážníci kontaktovat policii a požadovat jejich součinnost. To úplně postrádá smysl. Obec a obecní policie v této souvislosti plní své zákonné povinnosti, což je i podle GDPR důvod ke zpřístupnění osobních údajů,“ uvádí senátorka Vítková.

Poslanecká sněmovna bude zanedlouho v druhém čtení posuzovat novelu veterinárního zákona, která stanoví náležitosti centrálního registru psů. Rejstřík má být neveřejnou evidencí, jejíž údaje budou moci v plném rozsahu využívat pouze zástupci Státní veterinární správy, soukromí veterinární lékaři a příslušníci Policie. Obcím a obecní policii má sloužit toliko aplikace zobrazující omezený rozsah údajů o nalezeném psovi na základě čísla jeho čipu. Těmito údaji však z důvodu ochrany osobních údajů nebudou informace identifikující majitele psa.

„Ministerský návrh popírá smysl platné právní úpravy, která svěřuje obcím na úseku ochrany zvířat klíčové pravomoci. Obce zajišťují odchyty zvířat, pečují o toulavá a opuštěná zvířata, provozují útulky pro zvířata nebo se podílejí na jejich činnosti, spravují místní poplatky ze psa, projednávají přestupky a ukládají sankce. Je naprosto nezbytné, aby byl obcím umožněn přístup do centrálního registru psů v takovém rozsahu, aby mohly efektivně plnit své povinnosti,‟ upozorňuje na nedostatky novely veterinárního zákona zpravodajka předlohy v horní komoře parlamentu senátorka Jaromíra Vítková (KDU-ČSL), která v minulosti působila jako vedoucí Odboru životního prostředí Městského úřadu v Boskovicích a problematice se věnovala také jako dlouholetá místostarostka Boskovic.

Ke kritice se přidává rovněž předseda senátní komise pro rozvoj venkova a někdejší dlouholetý starosta obce Okrouhlá na Českolipsku Jiří Vosecký (STAN), který se obává zahlcení tísňové linky Policie zprávami o nalezených zvířatech: „Ponechání identifikace nalezených zvířat a jejich majitelů na Policii povede k neúměrnému a bezúčelnému zatížení kapacit tohoto bezpečnostního sboru. Je potřeba učinit vše pro to, aby se maximálně urychlil proces vrácení nalezeného zvířete jeho majiteli a obcím se tak snížily náklady na péči o zatoulaná zvířata.‟

Senátorka Vítková i senátor Vosecký apelují na poslance, aby zpřístupnění centrálního registru psů obcím zapracovali do novely veterinárního zákona již ve druhém čtení. Pokud se tak nestane, jsou připraveni jednat o úpravách předlohy s ministrem zemědělství.

Tisková zpráva senátorky Ing. Jaromíry Vítkové