Pečujme o památky, aby se zachovaly našim dětem a vnukům

20. 01. 2022 | památková péče

Na lednové schůzi pléna Senátu byla projednávána dílčí novela zákona o státní památkové péči, která řešila horní hranice pokut uložených za přestupky. Senátní návrh novely, kterou předložila senátorka Renata Chmelová s kolegy, byl projednáván ve Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice v Senátu a zpravodajkou byla určena senátorka Jaromíra Vítková.

„Návrh novely jsme projednávali důkladně jak s Ministerstvem kultury, tak s Národním památkovým ústavem, Archeologickými ústavy Akademie věd Brno a Praha a dalšími zainteresovanými odborníky. Navržené hranice pokut nebyly šťastné zejména vzhledem k archeologickým nálezům, proto jsem připravila pozměňovací návrh, který Výbor schválil,“ sděluje senátorka Vítková, která se památkové péči věnovala dlouhodobě i v rámci svého působení na radnici v Boskovicích.

Senát novelu zákona na svém jednání dne 20. 1. 2022 zamítl a projednávání tisku bylo ukončeno.

„Je škoda, že Senát novelu zákona zamítl. Díky mé aktivitě v oblasti památkové péče za poslední dva roky jsem v říjnu loňského roku uspořádala konferenci v Senátu, ze které vyplynuly některé problematické záležitosti. Jedná se například o pozdě zapsané kulturní památky, problém tzv. detektorů a nepředávání archeologických nálezů a obchodování s nimi na internetu, dále zazněla důležitost osvěty a spolupráce s veřejností. Na plénu také zazněla potřeba velké novelizace celého památkového zákona. Stávající právní úprava doznala již velkému množství novelizací a je složitá. Jsem připravena ve spolupráci s Ministerstvem kultury svolat na jednotlivé problematické okruhy odborné semináře. Oslovím nového ministra kultury, abychom se domluvili na společném postupu. O památky a památkové objekty se musíme dobře starat, aby byly zachovány i pro naše budoucí generace,“ zakončila senátorka Vítková.

 

Tisková zpráva senátorky Ing. Jaromíry Vítkové