Veřejné slyšení k petici Voda je život

11. 01. 2021 | voda

V Senátu se konalo 11. ledna za přísných hygienických podmínek veřejné slyšení k petici Voda je život pod Výborem pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice. Sešli se zástupci ministerstva zemědělství, ministerstva životního prostředí, dotčených institucí a odborníci z vodohospodářských společností. Petice zdůrazňuje, že voda je surovina zásadní pro život. Petenti žádají, aby voda, vodárenská infrastruktura, hospodaření s vodou a peníze, které za vodu platíme, byly pod správou a kontrolou státu nebo měst, jako veřejná služba, ne zdroj zisků z podnikání, či dobývání renty. Zpravodajkou petice je senátorka Jaromíra Vítková.

„Petice byla v Senátu přijata 24. června 2020 a od té doby jsem prostudovala řadu materiálů, setkala jsem se se zástupcem petentů a vzhledem k tomu, že je to důležitá problematika, navrhla jsem uspořádat v Senátu veřejné slyšení v rámci přísných hygienických opatření, protože jiné setkávání, jako kulaté stoly a semináře, není umožněno. I když petenti nedorazili, jednání bylo velmi užitečné, jak se účastníci shodli. Ze strany senátorů zazněl příslib, že se budou této oblasti věnovat i nadále,“ sdělila senátorka Vítková.

Tisková zpráva senátorky Ing. Jaromíry Vítkové

fotografie

fotografie