Aktuální situace přípravy a realizace D43 - setkání na Orlovně 31. 7. 2019

01. 08. 2019 | doprava

Senátorka Jaromíra Vítková zorganizovala setkání se zástupci Ředitelství silnic a dálnic ČR k tématu aktuální situace přípravy a realizace D43. Setkání se uskutečnilo ve středu 31. 7. 2019 v Boskovicích v budově Orlovny. Přítomen byl ředitel závodu Brno Ing. David Fiala, vedoucí úseku výstavby silnic Závodu Brno Ing. Tomáš Vyhlídal a Ing. Miroslava Seidelová, z oddělení koncepce a ÚP Morava. Za Jihomoravský kraj byl přítomen náměstek hejtmana Mgr. Martin Maleček. O setkání byl velký zájem z řad starostů, zástupců Okresní hospodářské komory, firem, novinářů a dalších organizací, orlovna se zaplnila asi 50 zájemci o setkání.

„Projednávaly se jednotlivé úseky, severní část Svitávka - Staré Město, prostřední část Lysice/Bořitov – Svitávka a jižní část D1 – Lysice/Bořitov a jejich stav přípravy. Nejdále je s přípravou prostřední úsek Bořitov-Svitávka, kde zahájení stavby začne v roce 2025, zaznělo na setkání. Já doufám, a budu usilovat o to, aby to bylo ještě dříve,“ uvedla senátorka Jaromíra Vítková.

V současnosti se předpokládá zahájení prací na DÚR úseku Lysice/Bořitov – Svitávka na podzim 2019. Příprava stavby v kategorii S 26,0 / 130 byla potvrzena rozhodnutím Centrální komise Ministerstva dopravy ze dne 30. 4. 2019 a v návaznosti na dokončení technické studie v červnu, bylo zahájeno zpracování záměru projektu a ve 2. polovině roku 2019 budou zahájeny práce na DUR. Úsek Svitávka – Staré Město a jeho parametry byly projednávány v rámci Technicko-ekonomické studie „D43 Bořitov – Staré Město (D35)“. Centrální komise Ministerstva dopravy studii projednala a vyžádala si zajištění dalších průzkumů pro přesnější posouzení jednotlivých variant.

Na setkání Ing. Tomáš Vyhlídal uvedl také aktuální informace k odstranění bodových závad na silnice I/43 tak, aby rychlostní komunikace byla funkční a bezpečnější do doby realizace D43. Jedná se o jednotlivé stavby: Podlesí, obchvat, MÚK Kuřim – východ, MÚK Lipůvka, Milonice, odbočovací pruh + průtah, Závist, mimoúrovňové řízení + Závist, stoupací pruh, Lom Černá Hora, přeložka, Perná – Krhov, Krhov – Voděrady a Letovice – Rozhraní.

„Jsem ráda, že jsem setkání se zástupci ŘSD ČR mohla zorganizovat právě v Boskovicích. Situace se vyvíjí a je třeba informovat veřejnost, aby znala aktuální situaci v přípravě D43,“ zakončila Vítková.

Tisková zpráva senátorky Jaromíry Vítkové

 

fotografie

fotografie

fotografie