V Senátu se uskutečnilo veřejné slyšení k petici „Diskriminační podpora v zemědělství – nerovné podmínky pro sdružené vlastníky“

01. 02. 2024 | tisková zpráva

Senátorka Jaromíra Vítková uspořádala pod Výborem pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice v Senátu veřejné slyšení k petici „Diskriminační podmínky v zemědělství – nerovné podmínky pro sdružené vlastníky“. Veřejné slyšení se konalo v pondělí 29. ledna 2024 a zúčastnilo se ho více jak 100 zemědělců z celé ČR. Byly zastoupeny středně velké zemědělské podniky i malé farmy.

„Garančním výborem pro projednání petice je Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, který po jednání 13. prosince 2023 přijal usnesení a vyžádal si stanovisko Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu a Výboru ústavně-právního“, uvedla zpravodajka Vítková.  

Petenti v petici žádají, aby Vláda ČR z NZP ČR, SP ČR a především z nařízení vlády č. 83/2023 Sb., o stanovení podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům, odstranila veškeré diskriminační nastavení podpory v zemědělství. V Nařízení vlády ČR s účinností od 1. 4. 2023 platí další diskriminační pravidlo, že na přímé platby v rámci redistributivní podpory v zemědělství je nově určeno 23% z celkového objemu finančních prostředků a zároveň jsou přímé platby omezeny pouze na prvních 150ha půdy obhospodařované jedním podnikatelem s IČO.

Na veřejné slyšení byli přizváni zástupci Ministerstva zemědělství, Zemědělského svazu ČR, Agrární komory ČR a Asociace soukromého zemědělství.

„Senátní tisk 195, pod kterým je petice evidována, bude 6. února 2024 projednáván na Podvýboru pro zemědělství. Projednání Ústavně-právního výboru zatím neznám. Po projednání stanovisek předložím zpravodajskou zprávu Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice a následně bude petice projednána na schůzi Senátu“, informovala o dalším průběhu senátorka Vítková.

Tato problematika s ohledem na dění v dalších Evropských zemích je velmi složitá.

 

Tisková zpráva senátorky Ing. Jaromíry Vítkové