Aktuálně k D 43

28. 02. 2019 | doprava

V Senátu jednal Podvýboru pro energetiku a dopravu VHZD 14. 2. 2019 za účasti MD ČR, ŘSD ČR, SFDI a dalších. V úterý 26. 2. 2019 jsem se účastnila prezentace výstupů "Územní studie nadřazené dálniční a silniční sítě v jádrovém území OB3 metropolitní rozvojové oblasti Brno" v souvislosti se Zprávou o uplatňování ZÚR JMK. Na obou setkáních zazněly důležité informace k D43. Všichni jste zváni na Besedu k D43, která se uskuteční 4. 3. 2019 v 17:00 v Černé Hoře za účasti zástupců MD ČR, ŘSD ČR, JmK, Policie ČR a dalších.

Ing. Jaromíra Vítková

 

fotografie