Obnova lesů i v době pandemie koronaviru

23. 04. 2020 | les

„V koronavirové situaci je třeba myslet do budoucna. Všichni skloňují, že sucho je obrovský problém, který se bude zvětšovat. Lesy a sucho spolu souvisí, a proto jsem se rozhodla s dalšími dobrovolníky jít do lesa a pomoci připravit prostor pro novou výsadbu. Vzhledem k tomu, že nyní jsou akce v obvodu omezené, vyčlenila jsem si dva dny mezi přípravou na schůzi Senátu,“ uvedla svůj záměr senátorka Jaromíra Vítková.

Lesy jsou v posledních letech postiženy, zejména suchem a lýkožroutem smrkovým. Majitelé lesů musí těžit mnohem více dřeva než obvykle, a proto také musí i mnohem více sázet nové stromky. „Lesům je potřeba pomoci nyní, je to i v zájmu nás všech, les je důležitý ekosystém, který je na mnoha místech narušen, místo lesů jsou jen holiny. V Senátu jsem se blíže setkala s problematikou kůrovce v rámci petice Zdravé a prosperující lesy pro příští generace. Ve výboru pro vzdělávání jsem se zúčastnila jednání na Šumavě, která byla také zasažena. S vlastníky lesů jsem v kontaktu a kontroluji usnesení, která přijal Senát ke zmiňované petici, zda jsou postupně naplňována,“ uvedla senátorka Vítková.

Vzhledem k tomu, že senátorka Jaromíra Vítková je takzvaná žena činu a zapojí se vždy dle možností aktivně, tak jsme ji mohli spatřit v těchto dnech v lese u Boskovic, kde pomáhala spolu s dalšími dobrovolníky připravovat prostor pro výsadbu. „Chtěla jsem přiložit sama ruku k dílu, nejde o to se postavit k připravené jamce a zasadit strom. V této době je velké sucho, stromy se budou opět vysazovat na podzim. Ale velká a potřebná práce je samotná příprava terénu před sázením. Výsadbu již nechávám na odbornících, protože je důležité vše správně nastavit tak, aby to nebyl marný pokus. Zkontaktovala jsem se tedy se zástupci Lesů České republiky, s.p., kteří mají na starosti lesní plochy v mém obvodu, a domluvili jsme se na možné spolupráci. Přidalo se ke mně několik dobrovolníků, pracovníci MAS Boskovicko PLUS, skauti. Mezi schůzemi Senátu jsem si vyčlenila časový prostor pro tuto aktivitu a ve dvou dnech se z nás stala parta, která postupně připravila určený prostor v Doubravách na Boskovicku pro výsadbu. Klestí jsme postupně dávali na hromady a stromky, které se často nacházeli pod spadenými větvemi a zbytky stromů, se najednou mohli nadechnout a přirozená obnova, pro kterou jsou na lokalitě vhodné podmínky, může začít,“ uvedla Vítková.

Tato aktivita senátorky se propojila s Dnem země, který slavíme 22. dubna. Tento den je zaměřen na propagaci a podporu ekologie a ochranu životního prostředí ve společnosti. Lesní správci hlásí, že letos se kůrovec rozšíří ještě intenzivněji než v roce minulém. Bohužel, mu přeje počasí a nic ho neohrožuje. Zastavil se také export dřeva a trh s kulatinou. Ministerstvo zemědělství vydalo na začátku dubna nové opatření obecné povahy, kterým prodlužuje lhůty k zalesnění kalamitních holin a uvolňuje pravidla přenosu sadebního materiálu na území ČR. Toto rozvolnění má umožnit reagovat na nedostatek sadebního materiálu i pracovních kapacit a obnovu tak rozložit na delší časové období.

Tisková zpráva senátorky Ing. Jaromíry Vítkové

fotografie

fotografie

fotografie

fotografie

fotografie