Aktuální informace k D43 (1)

02. 12. 2019 | D 43

Realizace rychlostní komunikace D43 se krok za krokem daří posunovat dopředu. Poslední jednání Svazku obcí pro výstavbu rychlostní komunikace R43 proběhlo dne 19. června 2019. Od té doby jsem v červenci zorganizovala setkání se zástupci ŘSD ČR, kterého se zúčastnil ředitel Závodu Brno Ing. David Fiala, vedoucí úseku výstavby silnic Závodu Brno Ing. Tomáš Vyhlídal a Ing. Miroslava Seidelová, z oddělení koncepce a ÚP Morava. Za Jihomoravský kraj byl přítomen náměstek hejtmana Mgr. Martin Maleček. Na podzim 29. 10. 2019 jsem přivítala v Boskovicích ředitele Odboru strategie Ministerstva dopravy ČR Ing. Luďka Sosnu a vedoucího Oddělení technické přípravy Morava ŘSD ČR Ing. Michala Příkazského. Prohlédli jsme si v terénu těleso nedokončené „Německé dálnice“. Navštívili jsme mostní stavby u Vanovic, u Bačova, dále jsme se zastavili u mostu u Drnovic.

Aktuálně Centrální komise Ministerstva dopravy ČR projednala dne 26. 11. 2019 záměr úseku Bořitov-Svitávka ve čtyřpruhu po stávajícím tělese „Německé dálnice“. Tato silnice je v kategorii S, kde je rychlost provozu 110 km/h a jsou častější sjezdové úseky.

Na základě výsledku jednání Centrální komise MD ČR jsem oslovila generálního ředitele ŘSD ČR Ing. Radka Mátla, který přislíbil, že bude okamžitě zahájena práce na projektu bez dalších průtahů. ŘSD ČR nyní připraví výběrové řízení na projektanta dokumentace pro územní rozhodnutí. Ředitel Ing. Radek Mátl přislíbil, že se velmi rád přijede osobně podívat do terénu na těleso „Německé dálnice“ na Boskovicku.

 

Ing. Jaromíra Vítková, senátorka Parlamentu ČR