Doping ve sportu

22. 07. 2020 | sport

V Senátu je Jaromíra Vítková členkou Podvýboru pro sport Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice a na červencové schůzi byla zpravodajkou Přílohy I Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu.

„Změny v Příloze I (popřípadě v Příloze II) každoročně reagují na vývoj nových látek a metod zneužívaných k dopingu ve sportu a jejich zařazením na seznam. Úmluva tak reaguje na vývoj v oblasti využívání podpůrných prostředků ve sportu, který je, bohužel, rychlejší než odhalování samotného dopingu. Průběžně také dochází k vyřazování některých látek a metod ze seznamu, pokud již nesplňují kritéria stanovená Světovou antidopingovou agenturou. V rámci Výboru jsme poukázali na nedostatky v českém překladu, které je potřeba vyladit,“ sdělila Vítková.

Senátem byl vysloven souhlas k ratifikaci změny Přílohy I Mezinárodní úmluvy.

„Já osobně podporuji malé sportovní kluby, kde dobrovolní trenéři a rozhodčí působí bez finanční odměny a na úkor svého volného času. Finance získávají složitě, přitom smysluplně zajišťují volný čas dětí a mládeže. Sportovní organizace a kluby mohou žádat o podporu Národní sportovní agenturu v programu Covid-Sport. V rámci Podvýboru pro sport monitoruji zájem o tento program a jsem zvědavá na výsledky po ukončení příjmu žádostí,“ doplnila senátorka.

Tisková zpráva senátorky Ing. Jaromíry Vítkové

 

fotografie